Ämnesområden

Videos välja affärssystem

I blogginlägg som Läs mer om affärssystem har vi tagit upp exempel på böcker och andra informationskällor kring affärssystem generellt och att välja affärssystem.

Men du kanske inte vill läsa om att välja affärssystem utan istället se videos i ämnet? Mer om videos kring affärssystem längre ner i detta blogginlägg. 

En informationskälla kring att välja affärssystem är konsultföretaget HerbertNathan & Co. De genomför regelbundet analyser av bland annat affärssystem, WMS system och HCM system på både den svenska och Nordiska marknaden. I den senaste analysen publicerade de en uppdatering av deras stora analys av affärssystem i Sverige. Du ser alla deras marknadsanalyser och rapporter kring bland annat affärssystem i Sverige, Norge och Danmark här.

Välja affärssystem: här några exempel på videos om att utvärdera och välja affärssystem

Några områden som tas upp i denna artikel om affärssystem är följande. 

Funktionalitet viktigare än pris

Priset för affärssystemet, både i form av engångskostnader vid implementation och årliga kostnader för förvaltning och utveckling har alltid varit och kommer även framåt att vara en viktig del i beslutet att välja nytt affärssystem.

Men på senare tid har affärssystemets funktionalitet blivit det viktigaste beslutskriteriet vid val av nytt, bättre affärsstöd.

Detta då företag inser värdet av ett funktionellt affärsssystem som skapar stora möjligheter till att utveckla och effektivisera företagets verksamhet.

Rätt leverantör viktigare än rätt affärssystem

En annan förändring är betydelsen av att hitta rätt partner som implementerar, supportar det nya affärssystemet.  En faktor som av många bedöms som en viktigare faktor än att välja det optimala affärssystemet. Betydelsen av konsulternas kunskap, erfarenhet och samarbetsförmåga ska inte underskattas när man väljer nytt affärssystem. 

Affärssystem kritiskt för verksamheten

En annan förändring som tas upp i rapporten är att betydelsen av affärssystemet ökat och är idag på många sätt kritiskt för företags verksamhet. Mycket på grund av att företags systemmiljöer idag är integrerade både internt och externt med kunder, leverantörer och partners.

Enligt rapporten upplevs affärssystemet idag som kritiskt av cirka 55 procent av alla företag. Inom 5 år beräknas detta ha ökat till cirka 75 procent av alla företag.

Digital tjänst för att jämföra affärssystem

Ett annat verktyg för att utvärdera och välja affärssystem är den digitala marknadsplatsen BusinessWith. Där kan du jämföra affärssystem med dess olika moduler, funktioner sorterat på bransch i en smart jämförelsetjänst. En digital tjänst för att bli guidad till rätt val av vilka affärssystem ni ska utvärdera, utifrån till exempel verksamhet, företagsstorlek och funktionsbehov.

Idag används tjänsten av +5000 svenska företag som via marknadsplatsens algoritmer blir guidade till rätt val av affärssystem att utvärdera och fördjupa sig i. Du hittar marknadsplatsen BusinessWith för affärssystem i Sverige här.

Välja affärssystem: movie time

Vill du inte läsa böcker, whitepapers, blogginlägg eller kontakta något konsultföretag kring att välja affärssystem? Utan istället se videos. Här några videos som berör ämnet:

Affärssystem för små och medelstora organisationer >
Här ger HerbertNathan & Co en kort presentation av affärssystem i Sverige för små och medelstora företag.

How to Choose The Best ERP Software >
Tips från Eric Kimberling - Digital Transformation som tar upp utmaningen att med så många alternativ till affärssystem som finns, är det lätt att falla i fällan att slösa tid på att utvärdera affärssystem som inte passar.

Factors to Consider When Selecting an ERP Platform >
Insiktsfulla tips från George Goodall, Senior Research Analyst på Infotech Research Group om hur man väljer affärssystem för ditt företag.

Seven Tps for ERP Selection >
Denna video innehåller sju tips för att välja rätt affärssystem för ditt företag.

Affärssystem för medelstora och stora organisationer >
I denna video ger HerbertNathan & Co en presentation av affärssystem i Sverige för medelstora och stora företag.

Ten Tips for Successful ERP Implementation > 
10 tips kring att välja och implementera affärssystem.

How To Select The Right ERP Software >
Tips kring att välja affärssystem.

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen   Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se


Läs mer om affärssystem på Systemstödsbloggen

Affärssystem vs Warehouse Management Systems (WMS-system)

Lagerhantering med handdatorer

Är ert lager bara en kostnad eller ger det konkurransfördelar


Dela: