Ämnesområden

Videos välja affärssystem

I blogginlägg som Läs mer om affärssystem har vi tagit upp exempel på böcker och andra informationskällor kring affärssystem generellt och att välja affärssystem.

Men du kanske inte vill läsa om att välja affärssystem utan istället se videos i ämnet? Mer om videos kring affärssystem längre ner i detta blogginlägg. 

En informationskälla kring att välja affärssystem är konsultföretaget HerbertNathan & Co. De genomför regelbundet analyser av ledande affärssystem på den svenska marknaden. I den senaste analysen publicerade de en uppdatering av deras stora analys av affärssystem i Sverige. Denna analys inkluderar 24 ledande affärssystem i Sverige.

I artikeln - Aktuella affärssystem - en marknad i förändring från CFOWorld läser du ett axplock från rapporten. 

videos valja affarssystem

Några områden som tas upp i denna artikel om affärssystem är följande. 

Funktionalitet viktigare än pris

Priset för affärssystemet, både i form av engångskostnader vid implementation och årliga kostnader för förvaltning och utveckling har alltid varit och kommer även framåt att vara en viktig del i beslutet att välja nytt affärssystem.

Men på senare tid har affärssystemets funktionalitet blivit det viktigaste beslutskriteriet vid val av nytt, bättre affärsstöd.

Detta då företag inser värdet av ett funktionellt affärsssystem som skapar stora möjligheter till att utveckla och effektivisera företagets verksamhet.

Rätt leverantör viktigare än rätt affärssystem

En annan förändring är betydelsen av att hitta rätt partner som implementerar, supportar det nya affärssystemet.  En faktor som av många bedöms som en viktigare faktor än att välja det optimala affärssystemet. Betydelsen av konsulternas kunskap, erfarenhet och samarbetsförmåga ska inte underskattas när man väljer nytt affärssystem. 

Affärssystem kritiskt för verksamheten

En annan förändring som tas upp i rapporten är att betydelsen av affärssystemet ökat och är idag på många sätt kritiskt för företags verksamhet. Mycket på grund av att företags systemmiljöer idag är integrerade både internt och externt med kunder, leverantörer och partners.

Enligt rapporten upplevs affärssystemet idag som kritiskt av cirka 55 procent av alla företag. Inom 5 år beräknas detta ha ökat till cirka 75 procent av alla företag.

Movie time affärssystem

Vill du inte läsa böcker, whitepapers, blogginlägg eller kontakta något konsultföretag kring att välja affärssystem? Utan istället se videos. Här några videos som berör ämnet:

Factors to Consider When Selecting an ERP Platform >
Insiktsfulla tips från George Goodall, Senior Research Analyst på Infotech Research Group om hur man väljer affärssystem för ditt företag.

Seven Tps for ERP Selection >
Denna video innehåller sju tips för att välja rätt affärssystem för ditt företag.

Ten Tips for Successful ERP Implementation > 
10 tips kring att välja och implementera affärssystem.

How To Select The Right ERP Software >
Tips kring att välja affärssystem.

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen   Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se

Dela: