Ämnesområden

Välja affärssystem

Att påbörja processen att utvärdera och välja nytt affärssystem kommer av behovet av bättre affärsstöd då verksamheten förändras eller växer.

– Ökad automatisering
– Förändrad affärsverksamhet
– Ökad global närvaro och verksamhet
– Större digitalt informationsutbyte med kunder och leverantörer
– Krav på snabbare finansiell rapportering
– Realtidsuppdatering av beslutsunderlag

Är några faktorer som påverkar att företag startar projektet att utvärdera och välja nytt affärssystem för bättre affärsstöd. 

Kanske har ni kommit till insikt om att det affärssystem ni implementerade för några år sedan inte håller måttet, för företagets affär och verksamhet idag. Man ställs inför faktum att utvärdera, välja och implementera ett bättre anpassat affärssystem

valja affarssystem

Välja nytt affärssystem 

Att välja ett nytt passande affärssystem är dock ingen lätt uppgift. Hela processen att utvärdera och välja ska ses som en investering i effektivare processer. Snarare än som ett ”köp av programvara” som är kopplat till teknik eller IT. 

Vi har i Systemstödsbloggen tagit upp detta i blogginlägget Utvärdering nytt affärssystem i förändring, där vi skriver om skillnader i affärsupphandingar av affärssystem igår, jämfört med idag.

Kunskapskällor välja affärssystem

Här en samling informationskällor kring att utvärdera och välja affärssystem, för dig som insett att ert företag behöver ett bättra affärsstöd för att effektiviseras och utvecklas ytterligare:

HerbertNathan & Co – levererar tjänster och rapporter kring analys, upphandling och rådgivning avseende Ekonomisystem, Affärssystem, HR-system, Lönesystem och Beslutsstöd. Skriver även om ämnet på ERPblogg.se.

ERP for Process Manufacturing, Buyer’s Guide – En guide från Technology Evaluation Center med fokus på processindustri, mat och livsmedelsindustri.

How to choose the right ERP solution – En steg för steg guide att välja affärssystem från Sage.

Böcker om affärssystem – Boktips om affärssystem här på Systemstödsbloggen

Vill du inte läsa om att välja affärssystem?

Lugn, här ett blogginlägg med videos som berör ämnet att välja affärssystem.

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen   Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se


Andra blogginlägg om affärssystem

Att upphandla TA-system >>
Vår resa till nytt affärssystem – beslutet >>
Tips och erfarenheter kring e-handel >>


Dela: