Ämnesområden

Lagerhantering med handdatorer

För alla företag som vill effektivisera sin lager och logistikfunktion är lagerhantering med handdatorer är intressant. Med bakgrund av vår erfarenhet att installera och anpassa handdatorlösningar integrerade med affärssystem som Jeeves ERP, Visma.net och Sage X3, här några goda råd och tips på vad du bör tänka på vid utvärdering och val. 

Dessutom tar vi upp vilka funktioner som är vanliga och vinsterna med en handdatorlösning i din lagerfunktion.

handdatorer i lagret

Fördelar med handdatorer

Våra erfarenheter från kunder som börjat med handdatorer i sin lagerhentering är främst effektiviseringar och förbättringar inom följande områden: 

Användarvänligt och enkelt för användarna

Affärssystemet prioriterar och skapar förmodligen olika jobbköer för inleveranser, utleveranser och genererar påfyllnadsorder för de som jobbar med buffert- och plockhyllor. 

Med en logistiklösning med handatorer behöver användarna på lagret inte längre konfronteras med att välja inom dessa områden, utan utför helt enkelt den uppgift som står högst upp i respektive jobbkö på handdatorn.

Enkel inlärning

Ni kan snabbt introducera och utbilda ny personal eller vikarier i er lagerhantering med en handdatorlösning, då den är självinstruerande. 

”Välj den första, gå till aktuell hylla, scanna streckkoden på artikeln och hyllan samt ange antal”

Är den instruktion som behövs. Scannas fel hylla eller artikel så varnar handdatorn om felet. Eftersom handdatorsystemet är enkelt att lära sig och har ett användarvänligt gränssnitt sker även installation, uppsättning och utbildning av er personal snabbt.

Samplock

Affärssystemet skapar förmodligen automatiskt samplockorder av samtliga order som skall till samma kund vid samma leveransdatum och slår ihop dem till en följesedel.

Med en handdatorlösning i ert lager kan samplock ske av order för olika kunder. Rutinen skriver ut en etikett för varje order som limmas på kartongen, transportförpackningen. Vid plock talar handdatorn om vilken kartong artikeln skall stoppas i och streckkoden på den utskrivna etiketten scannas av.

Vid scanning av fel streckkod varnar handdatorn. För er lagerpersonal blir omöjligt att göra fel samtidigt som antalet turer på lagret minskas avsevärt. Effektivitet på lagret helt enkelt! 

logistikhantering med handdatorer

Effektivitetsförbättringar med handdatorer i lagerverksamhet

Effektiviteten på ert lager förbättras av specifik funktionalitet. Det handlar om stöd för till exempel integration med lagerautomater, parallellplock i olika lagerzoner, varningssignaler för farligt gods, hög vikt, behov av truck mm.

Dessutom funktionalitet för lagerflytt via interimslager (flyttvagn), inleveranser i flera steg (gods på kaj, kvalitetskontroll, inleverans), avslutsrutiner med utskrift av kollietiketter och föravisering till speditör mm.

Bättre datakvalitet med handdatorer

Genom handdatorer blir er lagerhantering enklare och medger till exempel att ni använder hyllplatser. Varje hyllplats märks med en streckkod som identifierar hyllan. Inleveranser sker genom att artikestreckkod och hyllplatsstreckkod scannas med handdatorn.

Med denna hantering blir datakvaliteten mycket hög, då det angivna saldot på en artikel högst sannolikt finns på den aktuella hyllan. Hanteringen innebär att det kommer att finnas det antal som skall plockas, när plockuppdraget ska utföras av lagerpersonalen. 

Dessutom är det inga bekymmer att ställa samma artikel på flera hyllor vilket i sin tur förenklar er inleveranshantering.

I samband med inleverans föreslår handdatorlösningen vilken hylla artikeln skall in på och kan konfigureras att hantera ett maxantal på en hylla, men trots förslaget går det utmärkt att ställa artikeln på vilken annan hylla som helst om lagerpersonalen finner det bättre av någon anledning.

Artikel och hylla scannas vid inleveransen vilket innebär att ert affärssystem vet var artiklarna står. Inleveransrutinen kan även skriva ut streckkodsetiketter att fästa på förpackningarna om så önskas.

Effektivare inleveranser

Identifiering av inkommande gods och artiklar förenklas genom att vilken streckkod som helst som förekommer på pallen kan scannas. Handdatorlösningen söker igenom aktuella streckkoder och föreslår den beställning som artikeln förekommer i. Förekommer artikeln i flera beställningar får man en valmeny.

Handdatorlösningen lagrar alla streckkoder för artikel, innerförpackning, ytterförpackning och eventuella andra förpackningsstorlekar. Dessutom jämför systemet avläst streckkod mot artikelnumret.

Hantering i realtid

Ett handdatorsystem är alltid online vilket innebär att alla händelser i ert lager sker i realtid i ert affärssystem. En handdatorlösningen är helt enkelt ett annat gränssnitt mot ert Jeeves ERP, Sage X3 eller Visma.net. Det innebär till exempel att bokning av nya kundorder på ert lager alltid sker mot aktuellt saldo per hylla.

Det kan helt enkelt inte uppstå dubbelbokningar av saldon på hyllor.

Då alla transaktioner i handdatorn sker när transaktionen sker fysiskt, fångar ni lagertransaktionen när den sker, där den sker. Det innebär att ni kan följa varje plock på en order eller att en samplocksorder pågår. En annan fördel är att flera plockare på ert lager kan arbeta med en och samma order.

välja handdatorlösning för lagret

Utrustning för lagerhantering med handdatorer

Den utrustning som behövs för en handdatorlösning på ert lager är handdatorer och ett trådlöst nätverk med tillhörande switch och accesspunkter.

Handdatorer för lagerhantering

Handdatorerna i er lagerhantering kan vara allt från surfplattor till professionella handdatorer som tål stötar, smuts, kyla och fukt.

Handdatorer är även inte som datorer i allmänhet då applikationer för handdatorer kan vara anpassade till en specifik hårdvara.

Frågor som påverkar valet av handdator i er lagerfunktion:

– I vilken miljö kommer handdatorerna att användas?
– Är miljön fuktig?
– Förekommer damm?
– Utomhus?

I de flesta fall rekommenderas en professionell handdatorutrustning som förmodligen har ett högre inköpspris än en enkel surfplatta, men som i längden ändå inte kommer att vara dyrare. 

Fördelarna med professionell handdatorhårdvara är framförallt högre sannolikhet till oavbruten drift oavsett lagermiljö. 
En annan fördel med professionell handdatorutrustning är att de oftast har bättre ergonomi, då de från början är utvecklade för professionell användning i lagermiljöer. 

Handdatorerna i en lagermiljö används kontinuerligt, varje dag, kanske dygnet runt av er lagerpersonal, vilket medför höga krav på ergonomi. Exempel på områden att utvärdera kring handdatorns ergonomi är:

– Hur är handtaget utformat?
– Vinkel på handleden vid avläsning av streckkoder?
– Vikt?
– Finns bälteshållare och andra monteringstillbehör?
– Batteriets livslängd?

Det finns på marknaden fortfarande lösningar där handdatorer och affärssystem synkroniseras via en dockningsstation och dockning av handdatorn.

Den typen av lösning rekommenderas inte då de missar många av de effektivitetsskapande och kvalitetshöjande resultaten med handdatorer på lagret.

Trådlöst nätverk i lagermiljö

Det trådlösa nätverket i ert lager kan variera mellan ett ”normalt” trådlöst nätverk och ett nätverk som är anpassat för just era handdatorer och användning i er lager. 

Det senare avser funktionalitet och stöd för roaming i er lagermiljö. Det vill säga utrustningens förmåga att överföra kommunikationen från handdatorn från en accesspunkt till en annan i ert lager, utan att tappa kontakten. En liknelse är den med din mobiltelefon när du är ute och åker. Alla har vi nog egna erfarenheter av ett tappat samtal, då mobiltelefonen ska växla från en sändare/mast till en annan.

Det trådlösa nätverket bör dimensioneras och anpassas för den utrustning som skall användas och beroende på er lagermiljö och utformning. Det finns även fördelar att implementera ett trådlöst nätverk med handdatorer och annan utrustning från en och samma leverantör och tillverkare. Till exempel utrustning från Motorola om Motorolas handdatorer skall användas i ert lager.

En billig försäkring för fungerande roaming och krypterad trafik på ert lager.

Tips kring programvara för handdatorer i lagerhantering

Några tips vad du bör tänka på kring programvaran för arbete med handdatorer i ert lager, integrerat med Jeeves ERP affärssystem är:

– Möjlighet att anpassa programvaran specifikt för er unika distributionsmiljö
– Flexibilitet att enkelt kunna lägga till eller ta bort funktioner i framtiden för att stödja er lagerhantering.
– Programvaran ska kunna användas på olika typer av enheter och handdatorplattformar 
– Responsiv design för att gränssnittet automatiskt ska anpassas till den enhet som används

funktioner handdatorer lager

Funktioner i en handdatorlösning

Vanliga funktioner i en handatorlösning är att de hanterar inleverens, utleverans, packning, lagerflytt, inventering samt stödjer er produktion om ni är ett tillverkande företag enligt följande. 

Inleveransfunktioner

– Hantera inleveranser i flera steg (gods på kaj, ankomstregistrering, inleverans)
– Hantera inköpsanmodan
– Kunna identifiera beställning via streckkod på gods
– Föreslå hylla/lagerplats utifrån era affärsregler
– Inleverans kan ske med hänsyn till väntande utleveranser, akutbehov eller crossdocking
– Vid inleverans ska streckkodsregister kunna uppdateras
– Etikettering kan ske vid inleverans

Utleveransfunktioner

– Utleverans med stöd för prioriterad plocklista och optimerad rutt.
– Signaler för tung vikt, farligt gods och skrymmande gods.
– Streckkodskontroll avseende t.ex. artikel, antal eller hylla samt utskrift av etiketter vid lösviktsplock.
– Hantera direktuttag
– Hantera samplock och leverans
– Hantera restorder
– Stöd för plock- och buffertzon
– Hantera orderavslut
– Stöd för stafettplock
– Funktion för utskrift av kollietiketter och SIS fraktsedel från handdator.

Logistikfunktioner med handdatorer

Packningsfunktioner

– Stöd för att skapa och packa kolli
– Kunna skriva ut packsedlar
– Stöd för validering

Lagerflytt

– Hantera flytta från och flytta till
– Stöd för direktflytt
– Hantera lagerflytt till mellanlager
– Hantera lagerpåfyllning buffert till plock via automatiskt genererad jobbkö

Inventering

– Hantera inventeringsjournal
– Stöd för rullande inventering
– Hantera nollsaldoinventering vid plock eller journal

Produktion

– Hantera materialuttag och arbetsrapportering
– Hantera inleverans material i produktion
– Stöd för materialförsörjning
– Hantera returer av material
– Funktioner för inlagring färdigvaror (hämta – lämna)
– Stöd för Kanban

Ovanstående är exempel på funktioner i en handdatorlösning för ett distribuerande eller tillverkande företag, från vår egen lösning ISE Lager som är integrerad med Jeeves ERP affärssystem.

Som du säkert redan förstått har jag ett stort intresse och brinner för handdatorer i företags logistikprocesser och lagerhantering. 

Har du någon fråga eller fundering kring lagerhantering med handdatorer, skicka gärna ett e-mail så återkommer jag inom kort.

Eller kontakta någon av mina kollegor på Systemstöd här

Jari Koskela systemstodsbloggen  Jari Koskela, jari.koskela@systemstod.se


Veta mer – ställ din fråga här


Läs mer på Systemstödsbloggen

       


Dela: