Ämnesområden

Affärssystem vs Warehouse Management Systems (WMS-system)

"I vår nya publicerade WMS-rapport kan vi konstatera att WMS har tagit steget in i finrummet och blivit en viktig del av affärssystemet."

Så inleder Jonas Andersson blogginlägget "WMS allt mer kritisk del av affärssystemet" och skriver vidare:

"Går vi tillbaka några år var det naturligt att stora organisationer med avancerade behov av WMS köpte fristående applikationer (ex Astro från Consafe) och integrerade med sitt affärssystem."

Finns en gräns mellan affärssystem och WMS-system?

I ett historiskt perspektiv så är svaret kanske självklart, ja.

Detta med bakgrund av att flertalet av alla affärssystem var sprungna ur ekonomisystem som byggts på med moduler för hantering av processer för order, lager, inköp och fakturering (OLFI). Men är det en gränsdragning som är lika självklar idag? 

För att diskutera detta vidare måste vi ha någon form av definition av vad ett WMS system är.

Vad är ett WMS-system

Wikipedia beskriver och förklarar begreppet warehouse management system (WMS-system) enligt följande:

A warehouse management system (WMS) is a software application, designed to support warehouse or distribution center management and staff. They facilitate management in their daily planning, organizing, staffing, directing, and controlling the utilization of available resources, to move and store materials into, within, and out of a warehouse, while supporting staff in the performance of material movement and storage in and around a warehouse.

Enligt min personliga uppfattning så uppfylls allt ovanstående principiellt av samtliga medelstora och stora affärssystem på marknaden idag (med undantag för kanske ”organizing” och ”staffing”).

Denna uppfattning delas även av Jonas Andersson på ERPblogg.se: 

"Att de traditionella leverantörerna av affärssystem successivt börja komma ikapp de fristående leverantörerna av WMS innebär att kunderna allt oftare kan klara sig med sitt befintliga affärssystem istället för att behöva köpa in ett 3:e parts system och bygga integrationer."

affärssystem vs WMS-system

Behövs WMS-system?

Detta till trots så är min erfarenhet att flertalet företag och företagare påstår en nödvändighet av ett "warehouse management system" (WMS-system), så snart man hanterar ett lager. Påståendets grund finner säkerligen sin förklaring i historiska erfarenheter och förutfattade meningar.

Som alltid är verkligheten inte så digital att man kan tala om affärssystem och WMS system separat. Utan det råder en gråzon mellan dessa två begrepp.
Detta då affärssystem kontinuerligt ökar sin funktionalitet och komplexitet för varje år och uppgradering. Men även att marknaden erbjuder WMS-system som är billigare och enklare jämfört med tidigare lösningar.

Syftet med alla dessa system, oavsett namn eller akronym är att underlätta det dagliga arbetet. Den operativa utmaningen för de flesta mindre och medelstora företag som hanterar lager och distribution är snarare effektivitet och kvalitet.

Med dessa utmaningar i fokus finns det mycket större och omedelbara effekthemtagningar i att investera i till exempel handdatorstöd i företagets lagerhantering som komplement till affärssystemet, än att investera i ett nytt WMS-system.

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen   Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se


Veta mer – ställ din fråga här


Läs mer på Systemstödsbloggen

     


Dela: