Ämnesområden

Förändringar Intrastat 2022-01 Jeeves ERP

I januari 2022 kommer EU-förordning (EU 2019/2152) att börja gälla för Intrastatundersökning gällande Export. Den innebär att medlemsländerna statistikmyndigheter blir tvungna att utbyta mikrodata om utförsel. En förändring som kan påverka ditt affärssystem.

Syftet med mikrodatautbytet är att medlemsländerna ska få ytterligare en datakälla som kan användas vid framställning av utrikeshandelsstatistik. 

SCB kommer att kunna använda ett medlemslands uppgifter om utförsel till Sverige som en källa för beräkning av svensk införsel. På sikt skulle denna nya datakälla kunna minska medlemsländernas egna insamling av införseluppgifter.

Påverkar det vårt affärssystem?

Avseende de affärssystem vi på Systemstöd levererar och supporterar så krävs det i Sage X3 och Visma.net affärssystem inga ändringar, för att det ska fungera enligt den nya EU-förordningen. 

Men för Jeeves ERP affärssystem måste ändringar göras och detta oavsett om Systemstöds Jeeves App ”Intrastatfiler för IDEP” eller Jeeves Intrastat-rapportering används.

Vi har sammanställt ett dokument som tar upp de ändringar du måste göra i Jeeves ERP och vår Jeeves APP ”Intrastatfiler för IDEP” avseende denna nya EU-förordning och mikrodatautbyte. Dokumentet innehåller också annan nyttig information om Systemstöds APP och intrastat.

Läs – Förändringar i Intrastat 2022-01 Jeeves ERP affärssystem här 

  Förändringar i Jeeves ERP intrastat rapportering 2022 

Mer om EU-förordning (EU 2019/2152) 

Mer information finns hos SCB och deras hemsida här >

Fredrik Jansson, Systemstöd skriver på Systemstödsbloggen   Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se


Veta mer – ställ din fråga här


Läs mer på Systemstödsbloggen

    


Dela: