Ämnesområden

Uppgradera Jeeves affärssystem

När företag köper och installerar ett affärssystem levereras det i en viss version. Den version som gäller just då.

Företaget som utvecklar affärssystemet, till exempel Jeeves Information Systems för affärssystemet Jeeves ERP, fortsätter att utvecka affärssystemet med nya funktioner, anpassar det till aktuella tekniska plattformar och åtgärdar fel och buggar som rapporterats i programvaran.

Uppgradera Jeeves affärssystem

För att kontinuerligt ha tillgång till senaste version av affärssystemet uppgraderas det löpande. Avseende affärssystemet Jeeves ERP som vi arbetat med länge sker det oftare jämfört med många andra affärssystem på marknaden.

Anledningen är att Jeeves ERP har en unik plattform vilket möjliggör att affärssystemet kan uppgraderas enkelt, på kort tid trots många kundunika anpassningar. Fördelen för ert företag är att ni snabbt, enkelt får tillgång till ny funktionalitet som ännu bättre stödjer er affär och verksamhet.

Jeeves ERP är med andra ord ett av marknadens mest kostnadseffektiva affärssystem

Hur går ett uppgraderingsprojekt till?

Kortfattat går ett uppgraderingsprojekt med Jeeves affärssystem till på följande sätt: 

1. Vi på Systemstöd administrerar hämtning av senaste version av Jeeves ERP och uppladdning av den till er IT-miljö. 

2. Vi genomför en uppgradering i er testmiljö vilket också kan omfatta uppgradering av databasen Microsoft SQL Server och installation av ny hårdvara.

3. Vi på Systemstöd enhetstestar kända anpassningar i Jeeves ERP och överlämnar därefter systemet till er för era flödestester och acceptanstester.

4. Ni genomför flödestester och rapporterar eventuella fel och brister till oss på Systemstöd.

5. Systemstöd rättar fel i gjorda anpassningar och i stor utsträckning också Jeeves standardkod om rättning inte finns tillgänglig från Jeeves.

6. Den iterativa processen med test och rättningar avslutas med att ni genomför acceptanstester.

7. Systemstöd samlar alla genomförda kod- och parameterändringar till script eller installationspaket.

8. Vi på Systemstöd genomför skarp uppdatering och läser på utvecklade script och installationspaket innehållande samtliga ändringar och rättningar.

9. I samband med driftstart bidrar vi på Systemstöd med Jeeves utbildning samt driftstartsassistans.

Veta mer om att uppgradera Jeeves ERP

Har du funderingar eller frågor kring att uppgradera Jeeves ERP? Eller frågor vad som är nytt i senaste version?

Kontakta mig eller något av våra kontor här, så berättar vi mer.

Jari Koskela systemstodsbloggen    Jari Koskela, jari.koskela@systemstod.se


Veta mer – ställ din fråga här


Läs mer på Systemstödsbloggen

     


Dela: