Ämnesområden

Åtgärder för bättre prestanda i Jeeves ERP

Systemstöd har ett flertal volymtunga, snabbväxande och stora installationer av Jeeves affärssystem med många användare. Snabb tillväxt av volym eller användarantal, större förändringar i Jeeves ERP eller Microsoft SQL Server kan leda till försämrad prestanda.

prestanda Jeeves

Vi har genom åren genomfört många projekt som förbättrat prestanda avsevärt i Jeeves affärssystem. Väsentliga kompetenser i detta arbete är insikt i hur affärssystemet Jeeves fungerar i olika versioner samt hur databasen Micosoft SQL Server fungerar i olika versioner.

Dessutom spelar systemplattform och nätverk stor roll i sammanhanget.

Exempel på åtgärder i prestandahöjande syfte

– Optimering av SQL Server minnesanvändning i syfte att undvika att minne skrivs ner på disk vilket drar ner prestanda. Tilldelning av minne till SQL Server är relativt till övriga processer och tjänster som körs i samma maskin.

 – Se över hanteringen av databas- och logg-backuper. Felaktiga inställningar gör att databaser sväller tillsynes okontrollerat vilket har påverkan på prestanda.

– Organisation av databasens datafiler i syfte att sprida skrivning på diskar vilket minskar I/O köbildning.

– Översyn av statistik och index. Micosoft SQL Servers egen statistikuppdateringsfunktion är inte optimal i alla versioner. Index optimeras utifrån användning och användarbehov.

– Översyn av funktioner och features i Jeeves ERP som om de inte används, drar ner prestanda i onödan. Exempel på sådan funktion är Customer Drop Down.

– Analys av exekveringsplaner och optimering av kod, även Jeeves standard kod.

   Jeeves konsulter Systemstöd

Bakgrunden till förbättra prestanda i Jeeves kan vara flera. Några vanliga orsaker till att vi påbörjar en analys för bättre prestanda i Jeeves hos våra Jeeveskunder är ofta:

Användarupplevelse

Prestanda i affärssystemet och användarupplevelse går "hand i hand", mer än vad de flesta tror. Tänk dig till exempel en sökning på kundinformation, en order eller ett artikelpris. Kommer inte svaret direkt är väntan irriterande för dig som användare, då din kund väntar på ditt svar i telefonen (eller om kunden själv väntar på svar i er e-handel). 

Effektivisera verksamheten

Tyngre körningar som nettobehovsberäkningar kan göras oftare vilket ger alla användare bättre och mer precisa beslutsunderlag.

Undvika hårdvaruinvesteringar

Hårdvaran blir billigare och billigare men konsulttjänsterna för byte blir mer komplexa, tar längre tid och blir kostsammare.

Förkorta servicefönster

För att säkerställa att affärssystemet hålls stabilt och uppdaterat genomförs planerade systemunderhåll under till exempel en fast tid varje vecka, ett så kallat servicefönster. När systemunderhåll sker kan inte affärssystemet användas. Att förkorta dessa servicefönster har stor betydelse för alla företag då det ökar affärssystemets tillgänglighet för alla användare. 

Förminska databasen (arkivering)

För bättre prestanda men även för att undvika att ”gå upp” till en mer kostsam Enterprise Edition version av databasen Microsoft SQL-Server.

Analys

En analys av prestanda i Jeeves brukar blottlägga andra förbättringsområden kring både prestanda och effektivisering. 

Integrationer

Nya integrationer med exempelvis e-handels plattformar eller mobila lösningar kan öka lasten på affärssystemet.

Veta mer om hur du kan förbättra prestanda i Jeeves affärssystem? Kontakta oss här >

Jari Koskela systemstodsbloggen    Jari Koskela, jari.koskela@systemstod.se

Dela:


Lägg till kommentar