Ämnesområden

Traditionell branschindelning förlegad

Människan (framförallt ingenjören) vill gärna sortera in verkligheten för att kunna dra slutsatser. Detta gäller även när man vill gruppera företag. Vare sig man använder SNI-koder som till exempel Fastigheter (6*), Handel (4*), Installation (3*) eller en avdelningsindelning som A, B, C…U. 

branschindelning förlegad

Eller varför inte en mycket förenklad och vanlig indelning som handels-, tillverknings- eller tjänsteföretag, så ger det ingen rättvisande bild av vad den huvudsakliga verksamheten består av

Om vi sätter detta i ett historiskt perspektiv, det kan räcka med att gå tillbaka bara 10-15 år, så var branschindelningen via SNI-koder eller liknande mer relevant. Det var då vanligare att ett företag kunde kalla sig handelsbolag, tillverkande företag eller tjänsteföretag.

Idag ser det annorlunda ut!

Det traditionella handelsföretaget som till exempel tidigare bara sålde komponenter, har idag på grund av konkurrens tvingats att marknadsföra, sälja och leverera mer kompletta lösningar. Det kan exemplifieras med företag som tidigare bara sålde hydralikkompontenter.
Idag livnär de sig på att sälja kompletta hydraliklösningar (lösningsförsäljning). De har genom en övergång till att sälja och leverera kompletta hydraliklösningar fått stora inslag av tillverkning i form av montering men även projekt och tjänster i olika former.

Samma fenomen finns bland de företag som tidigare bara var tillverkande företag. De levererar idag skräddarsydda produkter med stora konfigureringsmöjligheter där eftermarknadsaktiviteter som service, underhåll och uppgraderingar är viktiga. Det vill säga de får större och större inslag av tjänster och/eller projekt samt handel i form av reservdelsförsäljning. Den standardiserade ”masstillverkningen” återfinns inte längre i västvärlden.

Som verksamhetskonsult kring affärssystem ställer detta mycket högre krav på en branschbredd, om vi använder de rådande sorteringsbegreppen. Det vill säga verksamhetskonsulten kan inte endast ha en djup branscherfarenhet utan måste ha en bredare erfarenhet från flera branscher.

”Framtiden ligger inte hos dem som anammar en branschlösning utan hos dem som kan korsbefrukta branscherfarenheter och på sätt skapa en unik konkurrensfördel”

Det innebär vidare att leverantörer av affärssystem historiskt gått från kundunika leveranser, via standardsystem som senare byggts upp av olika moduler. Efter detta har det efterfrågats branschlösningar i olika former. Där återfinns många leverantörer idag.

Men idag och i framtiden kommer det att efterfrågas kunskap i att kombinera flera delsystem, moduler, system och olika branschlösningar och olika branscherfarenheter till en leverans som upplevs som helt unik för kunden. 

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen   Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se

Dela:


 • Gravatar Image

  Hej Fredrik, helt riktig observation! För affärssystem så är detta väldigt tydligt i dagsläget. För att bli framgångsrik och leverera till kunden så konkurrerar många företag mer och mer med att leverera "hela" lösningar till kunden. Det betyder orderunika beställningar från fabrik eller justering innan leverans och sen installation på plats. SNI-koden är för statisk idag utan ger bara en hint om i vilken bransch företaget kommer ifrån. Att levererera system som branschlösningar kommer framförallt från USA. Där kan ett urval på en SNI/SIC - kod innehålla 16.000 företag och jämför man med sverige så kanske det finns ett par hundra i motsvarande bransch. På den amerikanska marknaden lönar det sig att fixa precis alla behov som en bransch har, från individuella EDI-meddelanden till specifika integrationer med olika programvaror eller tjänster. För att stödja kunden och leverera "hela" lösningar köper de amerikanska bolagen därför ofta best-of-breed system för att stödja olika processer, och här pratar vi inte om standard utan om dyra integrationer och begränsningar i flexibilitet, uppdelning av organisationer i olika funktioner. På den svenska marknaden finns inte skalekonomi för att bygga branschlösningar på samma sätt. De branschlösningar som finns blir därför mer begränsande, tvingande och inte allt för sällan implementerade i äldre teknologi som inte sä lätt kan ändras när verksamhetens behov ändras. Därför är det bättre att välja ett system som passar företagets strategi bättre, t.ex. utveckla affären, växa genom förvärv, växa internationellt, skapa effektivitet i processer, och sen implementera systemlösningar som stödjer dessa.

 • Gravatar Image

  Jag tycker inte att detta är en ny trend, den är enligt min mening ca 30 år minst - men lösningarna som jag sett hänger inte ihop någe vidare se bara på Jeeves som inte får ihop kundorderunikt egenproducerat projekt med tjänster, garanti, service och projektavräkning!
  Tänk bara hur dåligt man hanterar ställkostaderna i produkt kalkylerna!

  Göran Mörner - ( ):
 • Gravatar Image

  Hej Göran
  Självfallet uppvisar alla ERP-system styrkor/svagheter och just den "modulöverskridande" funktionaliteten är en stor utmaning för samtliga system. Enligt mig är det precis här den sk Verksamhetskonsulten kommer till sin fulla potential. Läs mer om den kompetens i blogginlägget: www.systemstodsbloggen.se/konsultkompetens

Lägg till kommentar