Ämnesområden

Konsultkompetens

En avgörande faktor vid bedömning av olika leverantörer avseende konsulttjänster, är förutom personalomsättning som inte behandlas i detta inlägg, leverantörens syn på kompetens, konsultkompetens.

Jag vill påstå att framtiden ligger inte hos de leverantörer som anammar en branschlösning utan hos de som kan korsbefrukta branscherfarenheter och på sätt skapa en unik konkurrensfördel.

konsulttjänster affärssystem

Låt mig förklara. 

En Implementationskonsult är en konsult som självständigt tillhandahåller kunden hjälp i implementeringsfasen av till exempel ett nytt IT-stöd, en ny programvara eller en ny modul. Implementationskonsultens främsta kompetens ligger i det aktuella IT-systemet, programvaran till exempel affärssystemet Jeeves eller Sage X3 som vi på Systemstöd levererar.

En Managementkonsult är en konsult som självständigt tillhandahåller råd eller hjälp i ledningsfrågor där företagsledningen oftast är direkt involverad i projektet.

En Verksamhetskonsult är en konsult som självständigt tillhandahåller råd eller hjälp i verksamhetsfrågor där företagsledning och övriga personal är inblandad. En verksamhetskonsult överbrygger kompetensgapet mellan en managementkonsult och en implementationskonsult genom gediget verksamhetskunnande.

Jag vill påstå att implementationskonsulten blir bättre konsult med ökad bredd och djup av kompetens. Detta kan åskådliggöras med nedanstående förenklade modell.

Ekonomi: kan beskrivas med konsultens kunskaper inom företagsekonomi, redovisning och budgetering

Logistik: innehåller konsultens kompetens inom lagerstyrning, optimering och andra intern- såväl som extern logistiska processer

Teknik: är ”hårdvarunära” kunskaper hos konsulten

Utveckling: innehåller allmänna programmeringsspråk såväl som systemspecifik utveckling.

När Implementationskonsulten har förvärvat ett djup och bredd (”är vid”) enligt denna modell uppnås kostnadseffektiva, precisa och snabba leveranser. Detta framförallt på grund av att leveransen till kunden kan ske i en och samma person. Samma konsult tar hand om allt från inledande diskusson med kunden, specifiaktion av lösning, utveckling, driftsättning samt utbildning av kundens personal. Om vi nu sätter in detta i ett annat sammanhang beskrivet med nedanstående modell.

Implementationskonsulten kan genom ökat djup och bredd förflytta sig från A till B. Dvs sig hantera uppgifter med ökad komplexitet. Men för att röra sig i området C och D krävs just en Verksamhetskonsult

En konsult som genom ökad kunskap och erfarenhet kan förflytta sig på skalan C till D. Verksamhetskonsulten främsta källa till sin kunskap är branscherfarenhet. En erfarenhet som inte bara ska vara begränsad till en bransch utan snarare flera.

”Framtiden ligger inte hos dem som anammar en branschlösning utan hos dem som kan korsbefrukta branscherfarenheter och på sätt skapa en unik konkurrensfördel” 

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen   Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se

Dela: