Ämnesområden

Så skapar du en kontinuitets- och katastrofåterställningsplan

När något plötsligt händer som innebär att viktiga IT-funktioner blir oanvändbara kan ditt företag vara illa ute. Det är här en kontinuitets- och katastrofåterställningsplan kommer in i bilden. Detta blogginlägg är i samarbete med vår partner kring IT-säkerhet – Secify, som erbjuder rådgivning och säkerhetslösningar inom cybersäkerhet, informationssäkerhet och dataskydd.

När något plötsligt händer som innebär att viktiga IT-funktioner blir oanvändbara kan ditt företag vara illa ute. Det är här en kontinuitets- och katastrofåterställningsplan kommer in i bilden.

Utför en affärskonsekvensanalys för att identifiera kritiska tillgångar

Att genomföra en affärskonsekvensanalys är ett kritiskt steg för att skapa en robust kontinuitetsplan. Denna analys hjälper företag att identifiera och prioritera de tillgångar och funktioner som är mest kritiska. Genom att utvärdera hur olika katastrofscenarier påverkar dessa tillgångar, kan strategier utvecklas för att minimera störningar och förluster.

För att göra en effektiv affärskonsekvensanalys bör företaget överväga alla tänkbara scenarier, inklusive naturkatastrofer, cyberattacker och mänskliga fel. Att förstå vilka processer som är avgörande för att upprätthålla daglig verksamhet är avgörande för att planen ska vara heltäckande och effektiv.

Förstå och bedöm potentiella risker för ditt företag

Riskbedömning är en omfattande process som innebär att identifiera potentiella hot mot företagets operativa verksamhet. Det handlar om att förstå sannolikheten för olika händelser och den potentiella påverkan de kan ha. Denna bedömning är grundläggande för att kunna utveckla en plan som skyddar företaget mot de mest relevanta och skadliga riskerna.

Risker kan kategoriseras i olika grupper som tekniska, organisatoriska och miljömässiga. Genom att systematiskt granska varje kategori och bedöma hur varje identifierad risk kan hanteras, kan företaget ta fram en effektiv kontinuitetsplan som reducerar sårbarhet för störningar.

Utveckla en incidenthanteringsplan för kritiska IT-incidenter

Incidenthanteringsplanen är en detaljerad guide för hur företaget ska reagera på och hantera kritiska IT-incidenter. En effektiv plan innefattar en tydlig kommunikationsstrategi, roller och ansvarsområden samt steg-för-steg procedurer för att snabbt åtgärda och begränsa skadorna av en incident.

Det är också viktigt att planen inkluderar processer för att dokumentera och analysera incidenter för att kunna förbättra säkerhetsåtgärder och förebyggande arbete. Regelbunden övning och översyn av planen är avgörande för att säkerställa att den är aktuell och effektiv.

Skapa en detaljerad kontinuitetsplan för att upprätthålla verksamheten

En kontinuitetsplan tar hänsyn till de risker och konsekvenser som identifierats i de tidigare analyserna. Planen tar upp nödvändiga åtgärder för att upprätthålla eller snabbt återställa kritiska affärsfunktioner efter en störning och säkerställa företagets verksamhet och överlevnad.

Planen bör vara flexibel för att anpassas till olika typer av incidenter samt innehålla information om resursallokering, prioritering av affärsprocesser och återhämtningsprocedurer. 

Ett viktigt element i kontinuitetsplanen är också att ha en kommunikationsplan som beskriver hur företaget ska kommunicera med anställda, kunder och andra intressenter under och efter en incident.

Formulera en effektiv IT-katastrofåterställningsplan

IT-katastrofåterställningsplanen är en vital del av företagets övergripande kontinuitetsstrategi. Den fokuserar på att återställa IT-system och data för att minimera driftsavbrott och förlust av information. En välformulerad plan täcker allt från backupprocedurer och dataåterställning till återuppbyggnad av IT-infrastrukturen.

Planen bör testas regelbundet för att säkerställa att den fungerar som avsett och att personalen är bekant med de åtgärder som krävs. Det är också viktigt att regelbundet revidera planen för att säkerställa att den håller jämna steg med tekniska förändringar och företagets utveckling.

Testa, uppdatera och utbilda löpande

Genom att regelbundet testa och uppdatera era planer samt kontinuerligt utbilda er personal, kan ni säkerställa att ni är förberedda för eventuella större incidenter eller katastrofer. Genom att identifiera eventuella svagheter och behov av förändringar i planerna kan ni kontinuerligt förbättra era beredskapsåtgärder för att säkerställa en effektiv hantering av potentiella kriser.

Veta mer – frågor om kontinuitets- och katastrofåterställningsplan

Nicklas Dahl, Delivery Manager Cyber Security på Secify

Kontakta mig Nicklas Dahl på Secify när du har frågor, eller vill veta mer om att ta fram kontinuitets- och katastrofåterställningsplan för ditt företag.

Du når mig enklast på telefon +46 76 635 38 52 eller e-post nicklas@secify.com


Läs mer om IT-säkerhet på Systemstödsbloggen här

Lär dig grunderna i olika typer av cyberattacker och hur du bäst kan skydda dig redan idag    Idag måste alla företag investera allt mer och oftare i IT-säkerhet för bättre cyberskydd. Investerar ni tillräckligt?     Här tips för att du enkelt ska kunna skapa starka, unika lösenord både på jobbet och privat


Dela: