Ämnesområden

Investerar ditt företag tillräckligt i digital säkerhet?

Genom att satsa på digital säkerhet kan företag proaktivt skydda sig mot cyberhot, skapa en säkrare arbetsmiljö och bevara kunders förtroende. En strategisk investeringsplan för digital säkerhet är avgörande i dagens digitala landskap.

  Investerar ni tillräckligt i digital säkerhet? En strategisk investeringsplan för digital säkerhet är avgörande i dagens digitala landskap med alla hot och cyberattacker

Vikten av digital säkerhet i dagens företagsklimat

I en värld där cyberhot ständigt utvecklas och blir alltmer sofistikerade, är digital säkerhet inte längre ett alternativ utan en nödvändighet. Dagens beroendet av digital teknik för att upprätthålla företagets alla verksamheter, innebär att konsekvenserna av en säkerhetsincident blir allvarliga. De kan innebära allt från förlorad data till ekonomiska förluster och skadat anseende.

Det är därför avgörande för företag att förstå riskerna och proaktivt investera i skyddsåtgärder som kan avvärja potentiella hot. Att prioritera digital säkerhet är en investering i företagets livskraft och framtid.

Bedömning av företagets nuvarande säkerhetsåtgärder

En grundlig utvärdering av befintliga säkerhetsåtgärder är det första steget mot att stärka ett företags digitala försvar. Det innebär att identifiera vilka säkerhetslösningar som är på plats, hur effektiva de är och var det finns brister som behöver åtgärdas.

Genom att regelbundet granska och bedöma säkerhetsprotokollen kan företag säkerställa att de håller jämna steg med den ständigt föränderliga hotbilden och är förberedda på att hantera eventuella incidenter.

Investeringsbehovet i teknik och kompetens för att stärka digital säkerhet

Att skydda ett företag mot cyberhot kräver investeringar i såväl tekniska lösningar som i personalens kompetens. Det handlar inte bara om att köpa in den senaste säkerhetstekniken, utan även att säkerställa att personalen har kunskaper för att identifiera och hantera säkerhetsrisker.

Företag måste vara villiga att avsätta resurser för utbildning och kontinuerlig professionell utveckling inom säkerhetsområdet. En välutbildad personal är en av de mest värdefulla tillgångarna när det gäller att upprätthålla en robust säkerhetskultur.

Rollerna för ledning och styrelse i cybersäkerhetsstrategin

Styrelsen och ledningen har ett kritiskt ansvar att fastställa och övervaka företagets cybersäkerhetsstrategi. De måste vara informerade om de aktuella hoten och förstå konsekvenserna av underinvestering i säkerhet.

Det krävs en kultur där säkerhet värderas högt och där ledningen tar initiativ för att säkerställa att adekvata resurser tilldelas för att skydda företagets digitala tillgångar. Ett engagemang från högsta ledningsnivå är avgörande för att driva igenom en verksamhetskritisk säkerhetsagenda.

Skapa en hållbar investeringsplan för förbättrad digital säkerhet

En långsiktig och hållbar investeringsplan för digital säkerhet bör integreras som en del av företagets övergripande strategi. Detta innebär att regelbundet allokera budget för säkerhetsåtgärder och se till att investeringarna är i linje med de risker och hot företaget står inför.

Att fastställa en procentsats av budgeten för säkerhetsinvesteringar, likt de krav som ställs på NATO-medlemsländer, kan vara en modell att överväga. Detta skulle säkerställa att säkerhet inte bara ses som en kostnad utan som en vital del av företagets långsiktiga hälsa och framgång.

Frågor om er digitala säkerhet

Vi får allt oftare frågor kring IT-säkerhet med koppling till de olika affärssystem, applikationer och IT-plattformar våra kunder använder. Därför har vi valt att samarbeta med företaget Secify som levererar tjänster och kompetens inom:

Systemstödsbloggen: en blogg med goda råd, tips, och nyheter kring affärssystem (ERP)Informationssäkerhet   Systemstödsbloggen: en blogg med goda råd, tips, och nyheter kring affärssystem (ERP)Cybersäkerhet  Systemstödsbloggen: en blogg med goda råd, tips, och nyheter kring affärssystem (ERP)IT-säkerhet   Systemstödsbloggen: en blogg med goda råd, tips, och nyheter kring affärssystem (ERP)IT-juridik

   

Frågor eller mer information: kontakta Nicklas Dahl på Secify när du har frågor, eller vill veta mer om deras specialistområde: IT-säkerhet. 

Du når mig enklast på telefon +46 76 635 38 52 eller e-post nicklas@secify.com


Veta mer – ställ din fråga här


Läs mer fördelar med ett pentest, positiv säkerhetskultur samt hur du hanterar en katastrof

Ökade IT-säkerhet med ett pentest (penetrationstest) som dessutom ger förslag på åtgärder för ökad cybersäkerhet    Skapa en positiv säkerhetskultur i ditt företag som engagerar dina kollegor och medarbetare.    När intrånget och cyberattacken är ett faktum och inga IT-system fungerar är det viktigt att ditt företag har en plan


Dela: