Ämnesområden

Integrera affärssystem med e-handel

Genom att integrera ert affärssystem med er e-handel får ni möjlighet att synkronisera kundorder, lagerhantering och artikelinformation vilket ger en effektivare och sömlös e-handel.

Med en integration spar ni mängder av manuellt arbete och ökar affärsnyttan. Visst kan man börja utan integration mellan e-handel och affärssystem. Det fungerar bra så länge man har få artiklar och få ordrar.

Men har ni ett omfattande artikelregister och stora order volymer behöver ni en integrerad e-handel för att slippa all manuell hantering av ordrar och dubbel registervård av artiklar och annan information.

Integrera e-handel med affärssystem

tips e-handel affärssystem

Artikelinformation

Om man inte har integrerat e-handelslösningen med affärssystemet måste allt underhåll av artiklar, artikelvård ske i både affärssystemet och e-handelslösningen. Med en integrerad lösning sker allt underhåll av artiklar i affärssystemet. På ett ställe. 

Inför en integration bör ni gå igenom och “tvätta” ert artikelregister. Det handlar inte bara om korrekta priser. Alla artiklar ska även vara registrerade med korrekt namn, tillhöra en viss artikelgrupp eller varugrupp och vara kategoriserade.

Ett korrekt grunddata i ert affärssystem är således av största vikt. Med ett uppdaterat artikelregister kommer ni snabbare igång med en fungerande e-handel. 

Artikelbilder

Inom e-handel har bilder på dina artiklar stor betydelse. Din kund kanske inte känner till eller kommer ihåg en produkt eller varumärke, utan kommer bara ihåg en bild eller logotyp på en produkt eller varumärke som du säljer. Att hantera och få tag i bilder för alla dina produkter kan ta längre tid än man först planerar. Om man inte själv vill ta bilder eller anlita en fotograf så kanske dina leverantörer har produktbilder som du kan använda. 

Kategorisera artiklar ur ett e-handelsperspektiv

Dina artiklar behöver inte bara ett artikelnamn för att bli hittade i er e-handel. Det behövs mer! 

Om ni inte redan gör det idag i affärssystemet, använd till exempel varugrupper, artikelgrupper, valfria artikelgrupperingar för att kategorisera dina produkter. Det blir då enklare att skapa till exempel bra sökningar för era besökare och kunder i er e-handel. Att kunna se alla produkter inom en viss artikelgrupp från en viss leverantör osv.

affarssystem e-handel

Olika prismodeller per kund

Genom att integrera affärssystemet och er e-handel kan ni få med er den pris och rabattmodell ni använder i affärssystemet utan merarbete. Inför en integration av ert affärssystem med en e-handelsplattform är det därför viktigt att gå igenom de prisavtal ni har med olika kunder och kundkategorier. Sen kan man komplettera dessa med att kunder som beställer via er e-handel får extra rabatter, visst erbjudande osv på grund av att de lägger sin order i er e-handel.

Publicera priser

Om kundens pris ska presenteras i er e-handel är ofta ett strategiskt beslut och skiljer sig beroende på om din e-handel vänder sig till privatpersoner eller företag. Fördelen med en integrerad lösning är att regelverket kring priser, rabatter, volymrabatter etc. styrs och hanteras från ett ställe – ditt affärssystem.  

Betalningslösningar

Hur vill ni att kunderna ska betala, faktura eller kreditkort? Om faktura vilka uppgifter behöver ni få in då kunden registrerar sig, om det ska vara möjligt? Kreditkontroll? Just inom området betalningslösningar sker idag en enorm utveckling med olika digitala tjänster från olika leverantörer. 

Veta mer om e-handel

För att lyckas med e-handel krävs kunskap. Här tips om olika kunskapskällor kring e-handel i form av rapporter, konferenser, bloggar, nyhetsmail, podcasts och olika sociala medier.

Pär Heed systemstodsbloggen  Pär Heed, par.heed@systemstod.se

Dela: