Ämnesområden

Vad innebär brexit för ditt affärssystem (Jeeves ERP)?

Det pågår förhandlingar mellan Storbritannien och EU om vilka regler som ska gälla inom olika områden i och med brexit. En sak är dock klar. Om ert företag bedriver någon form av handel med Storbritannien blir det förändringar från den 1 januari 2021. Här tar vi upp vad du kan förbereda redan nu.

Brexit Jeeves ERP affärssystem

Hur påverkas företag av brexit

Den 1 januari 2021 kommer samma regler för moms att gälla för Storbritannien som för andra länder utanför EU.
Det innebär att:

– Försäljning av varor som transporteras från Sverige till Storbritannien blir export.
– Köp av varor som transporteras från Storbritannien till Sverige blir import.
– Vid försäljning/köp av tjänster ska Storbritannien ses som ett land utanför EU.

För företag som handlar med eller har verksamhet i Storbritannien eller Nordirland kommer brexit att påverka i första hand momsredovisning och intrastatrapportering. 

 

Brexit åtgärder i Jeeves ERP

Från den 1 januari, 2021 så är all handel med Storbritannien (utom Nordirland) Export och inte EU-moms. Där Nordirland från den 1 januari, 2021 ska ha kvar regelverket för EU.

Nordirland kommer från och med 1 januari 2021 med andra ord vara kvar i EU:s inre marknad för varor, men lämna tullunionen. Därmed kommer varuhandel med Nordirland fortsatt att samlas in via Intrastat.

Har du behov av att identifiera vilka kunder och/eller leverantörer som finns på Nordirland? Här en sida med postnummer på Nordirland som kan vara till hjälp. Du ser sidan här >>

Varuhandeln till/från Storbritannien (England, Wales och Skottland) kommer från och med 1 januari 2021 skötas av Tullverket via tulldeklarationer.

I ditt Jeeves ERP innebär det följande:

– Ett nytt land ”Nordirland” (XI – Nordirland) måste skapas i landstabellen, eftersom de kommer att ha andra regler än Storbritannien.

– Land ’Storbritannien’ i Jeeves ERP behöver byta handelsområdeskod.

– Kunder och leverantörer (tabell: fr) i Nordirland måste byta landskod.

– Kunder och leverantörer (tabell: fr) i Storbritannien måste byta momskod och kund-/leverantörskategori till ’Export’ och ’Ej EU’.

– Öppna order i Jeeves ERP måste uppdateras med korrekta momskoder.

Jeeves ERP brexit Systemstöd

Åtgärder i Systemstöds Jeeves intrastat app 

Här instruktion för dig som använder vår Jeeves intrastat app, vad du ska göra inför rapportering 2021-1 (rapporteringsdatum 2020-02-12), om ni har handel med Nordirland/ Storbritannien.  

– Lägg till landskod XI om den inte finns. Sätt handelsområde till EU (1). 

– Byt handelsområde på GB till Övriga (99). SCB kommer inte att ta emot rapporter som rör Storbritannien. Osäkert om hela rapporten stoppas eller själva varuposten för Storbritannien.

– Byt landskod på alla eventuella företag som ligger i Nordirland.

 

Vad göra inför brexit 1 januari, 2021

Här några exempel på åtgärder du kan göra inför brexit den 1 januari 2021 om det inte redan är genomfört:

Eori-nummer

Ansök om Eori-nummer (Economic Operator Registration and Identification) hos Tullverket. Det är ett registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU.
Ansök om Eori-nummer hos Tullverket här

Information från Tullverket och deras webbtjänst

Ansök om tillgång till Tullverkets webbtjänst om det inte redan är genomfört.
Läs mer och ansök om Tullverkets e-tjänster här

Information om brexit från Tullverket – läs Brexit – vad innebär det för svensk handel? här

Tillstånd för export och import

Kontrollera om det krävs tillstånd för import och export av ert företags varor.

Moms i Storbritannien

Om ert företag är registrerat för moms i Storbritannien så behöver ni kontakta skattemyndigheten för information kring hur denna registrering kan komma att förändras i och med brexit. 

Återbetalning brittisk moms

Återbetalning av brittisk moms kommer inte kunna göras via portalen hos svenska Skatteverket efter brexit . Ert företag måste registrera sig i Storbritannien för att kunna få återbetalning av brittisk moms.

Affärer med Storbritannien

Gå igenom de affärsrelationer ni har med Storbritannien och hur dessa påverkas av brexit. Det är inte bara skatt och moms som kan påverkas utan även:

– hur eventuella avtal är formulerade
– dataöverföring av till exempel personuppgifter
– den fria rörligheten av människor, transport och lagerhållning av varor

Stöd från Tillväxtverket

Viktigt att känna till är att ni i vissa fall kan få stöd av Tillväxtverket vid stora omställningskostnader i samband med brexit. 
Läs mer på Tillväxtverkets hemsida här

Mer information om brexit och Jeeves ERP

Veta mer om de åtgärder du behöver göra i Jeeves ERP kring brexit?
Kontakta oss direkt på något av våra kontor här

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen   Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se


Veta mer – ställ din fråga här


Läs mer på Systemstödsbloggen

     


Dela: