Ämnesområden

Blockchain vad är det och vad kan man använda det till

Tekniken är kanske framför allt känd som mjukvaran bakom kryptovalutan Bitcoin, men har också visat sig vara användbar inom andra områden.

Blockkedja

En blockkedja är en komplett, distribuerad lista över transaktioner som görs med ett digitalt objekt. Att listan (en liggare) är distribuerad innebär att den finns i identiska exemplar på många datorer.

Syftet är att det ska vara omöjligt att förfalska informationen. Varje ny transaktion måste nämligen godkännas av ett antal datorer i blockkedjans nätverk. De har redan blockkedjan med alla tidigare transaktioner och kan därför kontrollera att inga värden har ändrats sedan sist. Om inget har ändrats godkänner de transaktionen och lägger den till listan (blockkedjan). 

För att manipulera data i en blockkedja måste man alltså:

– göra intrång i alla datorer i blockkedjans nätverk och dessutom forcera krypteringen. Alla transaktioner krypteras nämligen och blockkedjan lagras i krypterad form.
– Om det skulle dyka upp två identiska värdebärare (alltså sifferserien som visar till exempel betalningens belopp) räknas den som har längst blockkedja som den äkta och den andra blir ogiltig.
– Blockkedjetekniken har visat sig vara mycket robust. Den har därför anammats i flera sammanhang. Blockkedjor kan användas för andra elektroniska betalningar, men också för att säkra andra elektroniska data till exempel textdokument.

Blockchain ett nytt sätt att skapa register

Det unika är att man kan bygga ett system där man tar bort mellanhänder och istället etablerar distribuerade register.

1.    Någon vill föra över information: skicka pengar, kontrakt eller liknande i digital form.

2.    Blockchain består av ett nätverk av medlemmar och en loggbok, en digital liggare eller journal (på engelska ledger) där transaktionen registreras.

3.    Informationen lagras permanent i ”block”. I en nod, slutpunkt eller omkopplingspunkt, finns en kedja av dessa block, som innehåller de senast utförda transaktionerna och som validerar transaktionen.

4.    När transaktionen är validerad, kombineras den med andra transaktioner och det skapas ett nytt block med information som lagras i den digitala journalen.

5.    Överföringen av informationen slutförs inte förrän dess block har blivit tillagt i kedjan av andra transaktioner. Kedjan är en transparent journal över gjorda transaktioner.

6.    Skillnaden mellan vanliga distribuerade databaser och blockkedjor är att de senare har bysantinsk feltolerans vilket betyder att en minoritet av noderna i systemet kan bli hackade eller sluta fungera och systemet som helhet fungerar fortfarande.

Enligt en prognos från World Economic Forum kommer tio procent av världens samlade BNP kommer att vara registrerat i en blockkedja år 2025.

Blockkedjan till mer än bankverksamhet

Varje gång exempelvis en patentansökan förändras, beviljas, eller senare förklaras ogiltig för Lantmäteriet, manifesteras händelsen i en transaktion på blockkedjan.

Detsamma gäller tomtavstyckningar, pantbrev, kommunärenden, läkarbesök, elavtal, riksdagsröster, bilens registreringsbevis eller vår ständigt föränderliga lagbok. Vi kommer när som helst att kunna backa det band som heter blockkedja och få en ögonblicksbild av hur Sverige såg ut precis, just då. Öppet, spårbart och säkert.

Det är bara den lilla vinsten.

Den stora vinsten kommer när banker, försäkringsbolag, advokatbyråer, företag och privatpersoner börjar knyta samman dessa dokument i smarta tjänster och produkter. Ett pantbrev kan bakas ihop med en lagfart och signeras med ett villkorsdokument och vips så har vi ett bolån (i sin tur publicerad i en blockkedja). Villkorsdokumentet kan referera till bland annat riksbankens styrränta, även denna historiserad via en blockkedja.

Lantmäteriet bygger egen blockchain

Blockkedja bygger börs för nystartsföretag

En före detta börs-vd bestämde sig för att starta en ny handelsplats, baserad på blockkedjetekniken för att hjälpa teknikinriktade nystartsföretag med finansieringen. Över tusen svenska företag ingår redan i den nya plattformen Funderbeam.

Lantmäteriet bygger egen blockkedja för fastighetsaffärer 

Lantmäteriet är bland de första i världen med att testa blockkedjan och smarta dokument för fastighetstransaktioner.

Det man har gjort i stora drag är att digitalisera och säkra alla dokument och hela flödet vid en fastighetsförsäljning. Från det att försäljningen äger rum, via mäklare och bank, tills dess att den nya ägaren registreras hos Lantmäteriet.

Totalt rör det sig om ett fyrtiotal steg. Blockkedjetekniken används för att verifiera alla transaktioner och dokument, exempelvis köpekontrakt, lånehandlingar, pantbrev och lagfarter.

Bygg egna blockkedjor med IBM:s nya molntjänst 

Molntjänsten IBM Blockchain låter användarna bygga sina egna säkra blockchain-nätverk. Tjänsten baseras på Linux Foundations öppna projekt Hyperledger Fabric och låter företag sätta upp sina egna nätverk där varje informationsled går att övervaka och autentisera. 

Nasdaq använder sig av blockkedjan 

Nasdaq har tagit ett spännande initiativ till att visa hur man kan använda Bitcoins blockkedja för andra saker än betalningar.

Med möjligheten att kunna ha en helt decentraliserad ”databas” där ingen central auktoritet styr över innehållet och där man samtidigt kan vara helt säker på att ingen mixtrar med detta innehåll.

Ny app för transporter

Dagens transportkedjor är komplexa och innefattar ofta många olika aktörer.

För en köpare av transporttjänster är det svårt att veta att man köper en hållbar transport som inte ger avkall på arbetsvillkor för förare, sund konkurrens och regelefterlevnad och miljömässig hållbarhet.

Med en ny app för att spåra transporter vill logistikforskaren Henrik Sternberg skapa transparens. Så att en schysst vara även kan bevisa att den är schysst transporterad. 

Maersk blockkedja

Världens största rederi satsar på IBM:s blockkedja för att säkra lasten på haven

Maersk vill göra sig av med tonvis av pappersarbete och väljer att vända sig till IBM för att få det gjort. Nu ska lasten spåras med blockkedjeteknik.

För Maersk betyder det att köpare, säljare och kunder i en och samma kanal kan hålla koll på de varor som fraktas. Grejen med blockkedjan är nämligen att loggade transaktioner inte kan ändras i efterhand och alla som är inblandade kan när som helst gå in och se var lasten befinner sig. 

IBM bygger ny säkerhetslösning med blockchain teknik

IBM satsar också 200 miljoner dollar, omkring 1,7 miljarder kronor på sitt globala högkvarter för Watson och Internet of Things (IoT) i München. 

Avgörande för att nå framgång är att höja säkerheten, när mängder av saker kopplas upp uppstår per automatik också mängder av sårbarheter och möjliga ingångar för hackare.

IBM:s svar till sina industrikunder är blockkedjeteknik. På samma sätt som bitcoinetransaktioner kan spåras och verifieras genom blockkedjeteknik är tanken att IBM ska använda sig av samma teknik i den molnlösning som de erbjuder sina företagskunder.

Så kan blockchain vitalisera tillverkningskedjan

Tillverkande företag kan drastiskt minska produktionskostnaderna och förbättra effektiviteten genom att använda blockchain-teknik (eller blockkedja på svenska) för att skapa förtroende inom globala försörjningskedjor. Förutom att säkra förtroendet kan blockchain-teknik också stimulera nya affärsmodeller och ge möjlighet till ”plug-and-play” i nya branschekosystem.

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen   Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se


Läs fler blogginlägg på Systemstödsbloggen

Affärssystem vs WMS system >
Vår resa till nytt affärssystem – analysen >
Historien bakom Sage X3 affärssystem >


Dela: