Ämnesområden

Vår resa till nytt affärssystem – analysen

I en serie blogginlägg skriver vi om vår resa som började med att Jeeves i början på 2015 inte förnyade partneravtalen för svenska Jeeves partners.

Där vi beskriver vår process från Beskedet till Analysen nedan och vår Urvalsprocess att hitta ett nytt affärssystem.

Slutligen hur vi tog Beslutet och Vägen till där vi är idag.

Vår resa kan jämföras med när ett företag kommer fram till att de måste byta till ett nytt affärssystem och processen från utvärdering till beslut och driftstart.

Analysen

Vår huvudman Jeeves meddelade oss i februari 2015 att de inte avser förlänga partneravtalet. Det beskedet gällde samtliga partners i Sverige.

Efter att chocken och förvåningen värkt ut uppstod frågan om vad detta beslut innebar för Systemstöd.

På Systemstöd har vi sedan starten med Jeeves varit helt fokuserade på att bygga och anpassa affärssystemslösningar baserade på Jeeves ERP i samarbete med våra kunder.

Givetvis har där alltid funnits en palett av kompletterande produkter och lösningar som inte levereras av Jeeves. Men vad gäller affärssystemslösningen som sådan har den alltid baserats på Jeeves affärssystem.

Jeeves partners

Nu skulle det upphöra.

Efter att partneravtalet löpte ut den 16 januari, 2016 var vi inte längre berättigade att sälja det affärssystemspaket som våra lösningar baserades på. Vi insåg att det skulle finnas kortsiktiga (omedelbara) och långsiktiga konsekvenser. 

De kortsiktiga konsekvenserna bestod av att partnerns del av underhållet samt eventuella intäkter från licensförsäljning nollades ut rätt så omgående. Den smällen kostar Systemstöd ett antal miljoner i form av uteblivna intäkter, men det innebär inte något hot mot Systemstöds existens.

Nu var det tid att tacka för att vi aldrig levt på licensförsäljning utan snarare på vår symbios och samexistens med alla kunder, där intäktsmassan har dominerats av återkommande värdehöjande konsultinsatser och av försäljning av egna kompletterande produkter och lösningar.


Hej Fredrik, 

Mitt namn är Patrik Österling och jag jobbar som QA chef på Digital River World Payments. Sista tiden har jag också varit projekt ledare för Jeeves migrering och uppgradering. I detta projekt har jag haft äran att jobba med Per och Mikael från Systemstöd.

Vill bara meddela att jag sällan träffat så motiverade, glada och duktiga konsulter. Du kan vara stolt att ha dessa två anställda i Systemstöd. De har gjort ett utmärkt jobb för oss på DRWP! 

Mvh Patrik Österling


De mer långsiktiga konsekvenserna är delvis klarlagda och delvis höljda i mörker. Ingen kan förutse vad nästa steg i demonteringen av kompetensen i partnerleden kring produkten Jeeves ERP kommer att bestå av.

Den tydligaste konsekvensen på lång sikt är ändå att framdriften av den plattform som vi baserar vår verksamhet på förändras radikalt, rent utvecklingsmässigt. 

Hittills har vi spelat en stor roll gällande utvecklingen av Jeeves programvaran. Den dörren stängs nu.

Givetvis kommer vi även i fortsättningen att fortsätta verka genom våra kunder, men den direkta möjligheten att påverka utvecklingen försvinner.

nytt affärssystem

Vi vill basera vår verksamhet på produktplattformar som utvecklas och som har framtiden för sig. Så för den långsiktiga tillväxten beslutade vi att analysera vilka alternativa affärssystems plattformar som fanns att tillgå på marknaden.

Alla företag och kunder med Jeeves affärssystem ska vi fortsätta att supporta och arbeta med i ett nära samarbete under en överskådlig tid.

Men tillväxten ska komma från försäljning av affärssystemslösningar baserade på en annan systemplattform. Vi startade en urvalsprocess för att hitta ett nytt affärssystem.

I nästa blogginlägg skriver vi om vår Urvalsprocess i resan att hitta ett nytt affärssystem. 


Veta mer – ställ din fråga här


Läs mer på Systemstödsbloggen

      


Dela: