Ämnesområden

Stöder ditt affärssystem P27?

En ny nordisk betalningsinfrastruktur P27 håller på att introduceras som beskrivs som den största förändringen inom branschen på 50 år. P27 projektet är en gemensam och modern plattform för betalningar inom Norden.

Dagens betalinfrastruktur i Sverige består av många olika delar från olika tider. För att möta de möjligheter som digitalisering och nya regler och standarder ger har en ny modern betalinfrastruktur tagits fram benämnt P27.

Namnet P27 kommer av att lösningen ska förbättra betalningarna för de 27 miljoner invånarna som bor och verkar i Norden. P27 ägs av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB och Swedbank.

stöder ditt affärssystem P27

P27 - nya bankfilformat

Dessa banker har tillsammans skapat en nordisk standard med utgångspunkt från formatet ISO 20022 som används globalt. Den nya betalningsinfrastrukturen ersätter Bankgirosystemet och Dataclearingen där företag i stället kan skicka sina betalfiler direkt till respektive bank.

Betalinfrastrukturen P27 ger dessutom möjlighet att skicka mer information mellan bankerna. Det ger även bättre kvalitet, effektivare, säkrare betalningar och avstämningar samt hanterar betalningar i realtid över gränser.

Vad respektive bank kan erbjuda besvaras av respektive bank som ansvarar för villkoren gentemot sina kunder.

Vad innebär P27?

Övergången till betalningsinfrastrukturen P27 innebär bland annat följande:

Förändrad kommunikation med P27

När P27 införs försvinner möjligheten att skicka och ta emot filer via Bankgiro. I stället kommer filerna gå direkt mot banken.

Nytt format med P27

P27 innebär ett nytt, standardiserat format för betalningar. Det innebär att utgående betalningar i gamla format (LB;KI, LB-Utland (SISU/SPISU/UTLI) upphör och ersätts av ISO20022 XML standard (eller Pain.001).

Återrapportering med P27

Övergången till P27 innebär att det inte längre kommer ske någon återrapportering från Bankgirocentralen. Med P27 får man istället rapporterna direkt från den bank/ banker verksamheten använder.

Att tänka på vid övergång till P27

Viktigt vid övergång till P27 är att ditt affärssystem stöder betalinfrastrukturen P27. Det krävs stöd för det nya P27 formatet och att kommunikation är upprättad mellan ert företag/affärssystem och respektive bank.

Mer information om P27

Här länkar till respektive banks hemsida med mer information om P27:

Handelsbanken: P27 - Ny nordisk betalplattform >

SEB: P27 – Ny plattform för den nordiska betalningsmarknaden >

Danske Bank: Nya moderna betaltjänster planeras via en Nordisk betalinfrastruktur (P27) 

Nordea: P27 - Nytt nordiskt betalsystem >

Swedbank: P27 Nordic Payments Platform > 

OP Financial Group: P27 a ‘very good initiative’ for Finland >

P27 och Jeeves ERP, Visma.net eller Sage X3?

Har du frågor eller behöver hjälp med övergång till den nya betalinfrastrukturen P27 kopplat till ditt Jeeves ERP, Sage X3, Visma.net eller HansaWorld affärssystem?

Kontakta något av våra kontor här > 


Läs mer på Systemstödsbloggen

Framtiden ekonomiavdelning >
Vad kan artificiell intelligens göra i ditt företag >
Få bättre lönsamhet och kontroll i ditt tjänsteföretag >


Dela: