Ämnesområden

Sammanhållen projekthantering: viktigt för alla tjänsteföretag

Företag inom olika branscher möter alla olika utmaningar i sin verksamhet. Projektorienterade företag som konsult- och tjänsteföretag lider ofta av nedanstående symtom:

Systemstödsbloggen: en blogg med goda råd, tips, och nyheter kring affärssystem (ERP)  Baserar ej beslut på fakta

Systemstödsbloggen: en blogg med goda råd, tips, och nyheter kring affärssystem (ERP)  Avsaknad av realtidsinformation

Systemstödsbloggen: en blogg med goda råd, tips, och nyheter kring affärssystem (ERP)  Mycket manuellt arbete 

Systemstödsbloggen: en blogg med goda råd, tips, och nyheter kring affärssystem (ERP)  Ineffektiv utläggsredovisning

Systemstödsbloggen: en blogg med goda råd, tips, och nyheter kring affärssystem (ERP)  Tidskrävande rapportering

Dessa symptom medför att de upplever kvalitetsbrister, har svårt att styra verksamheten och att åtgärder vidtas för sent. Brister som ofta upplevs av företagets ekonomiavdelning, medarbetare, styrelse och beslutsfattare.

 

Sammanhållen projekthantering: viktigt för alla tjänsteföretag

Digitalisering för projektverksamhet är nödvändig

Receptet på ovanstående utmaningar har för flertalet konsultföretag med projektorienterad verksamhet varit att arbeta agilt. Det vill säga – det vi saknar i kontroll kompenserar vi genom att vara flexibla. 

Men att se detta som den enda lösningen medför att verksamheten kan upplevas som okontrollerad och resulterar inte sällan i att personalen används som buffert för oförutsedda händelser.

För projektintensiva verksamheter är digitalisering idag nödvändigt och det ställer krav på de verktyg som används

Givetvis ligger många projektorienterade företag i framkant vad gäller användande av digitala verktyg, men hur de interagerar och samverkar brukar vara orsaken till att det inte fungerar tillfredsställande i helheten. 

Det vill säga, det finns applikationer och affärsstöd för säljstöd/CRM, offertverktyg, planeringsverktyg, tidrapportering, reseräkning och lönesystem, ekonomisystem osv.

Men de sitter sällan samman, det vill säga är integrerade med varandra. Det är dessa suboptimerade öar av olika system och information som är den huvudsakliga orsaken till de upplevda symtomen.

Affärssystem för tjänsteföretag: Visma Project Management från Systemstöd

Affärssystem för tjänste- och konsultföretag 

Traditionell industri har sedan länge insett detta och det underblåste framkomsten av dagens affärssystem (ERP). Det vill säga ett system som skapar systemstöd för så stor del av företagets alla affärsprocesser som möjligt i en och samma plattform.

Ett tjänsteföretag behöver ofta följande affärsstöd och funktioner.

Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd Säljstöd och CRM
Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd Beläggningsplanering och resursallokering
Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd Tidrapportering
Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd Reseräkning och utläggshantering
Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd Lönesystem
Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd Redovisning, kund- och leverantörsreskontra
Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd Uppföljning/beslutsstöd

Det finns affärssystem som är utvecklade för att hantera ovanstående funktioner, specifikt för att driva och utveckla tjänsteföretag.

Ett affärssystem för tjänsteföretag: Visma Project Management

Visma Project Management är ett affärssystem specifikt framtaget för konsult- och tjänsteföretag.
Med Visma.net Project Management får du som användare ett affärssystem som automatiserar och optimerar hela er hantering av alla projekt och tidrapportering i ett integrerat flöde.

Visma Project Management har integrerade funktioner för alla processer inom ett tjänsteföretag: från säljstöd till hantering av projekt, tidrapportering, uppföljning och beläggningsplanering för att hantera alla resurser i olika projekt.

Upptäck Visma Project Management

Här ser du en introduktion till Visma Project Mangement – från grunder och navigering, till försäljning, tidrapportering och fakturering för konsultföretag.

De tjänsteföretag som använder Visma.net Project management framgångsrikt finns till exempel inom följande branscher:

Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd  Reklam, media och marknadsföring
Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd  Konsult- och projektverksamhet
Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd  Teknisk konsultverksamhet


En guide för tjänsteföretag

Med rätt projektverktyg (som Visma Project Management!) kan du minska kostnaderna med 15-20 procent och öka intäkterna med lika mycket i ditt tjänsteföretag. Detta enligt guiden: Förbättra er lönsamhet – En guide för tjänsteföretag som arbetar i projekt som du läser nedan

Läs Förbättra er lönsamhet – en guide för tjänsteföretag som arbetar i projektform här

 


Frågor om Visma Project Management projektverktyg

Har du frågor eller bara vill veta mer om Visma Project Management – ett affärssystem för konsultföretag?

Kontakta mig Bengt-Arne Hallberg på telefon +46 70 816 14 12 eller e-post bengt-arne.hallberg@systemstod.se så kan jag visa och berätta mer. 

Visma.net Project Management   Bengt-Arne Hallberg, bengt-arne.hallberg@systemstod.se


Frågor om affärssystem för tjänsteföretag – ställ de här


Läs mer om HubSpot Service, IT-säkerhet och framtidens ekonomiavdelning här

   


Dela: