Ämnesområden

När behöver affärssystem (ERP) kompletteras med planeringssystem

Det finns många fördelar inom flera områden med ett integrerat affärssystem (ERP) för att hantera ett företags produktion och tillverkning. N ågra exempel på fördelar är:

Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd Bättre beräkning och hantering av materialbehov (BOM)
Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stödSpårbarhet och kontroll av alla lager och lagerställen i ett system
Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stödOptimering av hur olika resurser används

Men affärssystem är ofta undermåliga för ett visst behov i tillverkningsprocessen  – hantering av produktionsplanering .

Vissa mindre företag kan leva med detta faktum och till exempel planera hela sin produktion i Excel eller på en whiteboard. Men många företag har idag en så komplex planeringsprocess att det helt enkelt inte går att planera på detta sätt. 

Affärssystem är bra att hantera pågående drift och olika produktionsaktiviteter när de händer. Men många affärssystem saknar bra stöd och funktionalitet för att snabbt och effektivt hjälpa produktionsplanerare i sitt beslutsfattande. 

Det är då produktionsplanerare börjar använda Excel för sin produktionsplanering vid sidan av affärssystemet. När dessa Excel-kalkylblad blir för stora och komplicerade, då är det dags att börja se över möjligheter för mer avancerad produktionsplanering.

När behöver man ett hyvelsystem

Vad gör planeringssystem?

Ett planeringssystem som stöder komplexa planeringsprocesser och integrerade resultat från planeringen med ditt affärssystem.

Med funktioner för avancerad planering och schemaläggning av resurser, kan ett planeringssystemet ta hänsyn till flera olika parametrar och optimera produktionen på några minuter. Till exempel för att:

Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd hitta flaskhalsar i din produktion 
Systemstödsbloggen: en blogg om affärssystem (ERP) och verksamhetsutveckling med IT-stöd snabbt få nya leveransdatum för nya kundorders baserat på er kapacitet

Planeringssystem kan effektivisera din produktion

I din produktionslinje går en maskin plötsligt sönder. Detta påverkar direkt pågående arbeten, andra beställningar, utlovade leveransdatum och sist men inte minst kundöjdheten på sikt. Eller att ni får en akutorder från den viktigaste kund, där flera tusen enheter ska tillverkas. Hur sätter du in den beställning i dagens tillverkningsplanering, med minsta möjliga påverkan på övriga tillverkningsorder.

Frågan är svår eftersom den kräver snabb och total översikt av:

– materialkapacitet (artiklar i BOM och artikelstrukturer som finns på lager)

– resurskapacitet (hur mycket maskinerna kan hantera för stunden)


– tillgänglig produktionspersonal


– information och status om alla befintliga kundorder, tillverkningsorder och inköpsorder.

Om du kan hantera detta enkla genom olika menyer och funktioner i ditt affärssystem (ERP), behöver du inte förbättra din produktionsplanering med ett planeringssystem.

Men om du måste ta fram denna information från ert affärssystem som sedan ska in i flera Excel-kalkylblad för att göra en produktionsplanering som tar timmar att beräkna...

Då bör du fundera på om det inte är dags att skaffa ett planeringssystem integrerat med ditt affärssystem.

Integrera planeringssystem med affärssystem

Att integrera planeringssystem med affärssystem är enklare än man först tror. Det viktiga i sammanhanget är ditt företags datamodell med information och all viktig data kring tillverkning, artiklar och leveranser.

I denna datamodell från ditt affärssystem finns information som planeringssystemet behöver kring till exempel:  

– medarbetare behörighet och utbildning att arbeta med specifika maskiner

– skift, ledigheter och semester


– lager, lagerplatser, lagernivåer


– ledtider för olika jobb


– tid och resurser för maskinbyten


– alternativa resurser
(växla mellan flera maskiner som kan utföra samma uppgift)

– förpackningar

Om du kan hämta den här typen av information från ditt affärssystem är integrationen enkel.

Vad hjälper ett planeringssystem för produktion mig med

När behövs systemstöd för produktionsplanering?

Om du idag enkelt kan generera produktionsplaner i ditt affärssystem, utan avancerade beräkningar i fristående kalkylark i Excel, behöver du inget system för produktionsplanering. 

Men om du:
– tar ut information från ditt affärssystem 
– som läggs in och beräknas i fristående Excel kalkyler där produktionsplanen skapas
– där den uträknade produktionsplaneringen registreras i affärssystemet

Då är ett planeringssystem att rekommendera!

Har du frågor eller finansiering kring det här med system för produktionsplanering, skicka ett mail med dessa till mig.

En spännande nyhet från Sage X3, det affärssystem vi säljer, levererar och supportar, är en helt ny webbbaserad produktionsplanering.

Sage X3 ERP med webbaserat planeringsverktyg för tillverkande företag

 

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen   Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se


Veta mer – ställ din fråga här


Läs mer om att sälja smartare, lagerhantering och framtidens ekonomiavdelning

     


Dela: