Ämnesområden

Välja leverantör före affärssystem

Sedan urminnes tider har de flesta organisationer och företag i sin urvalsprocess för nytt affärssystem börjat med att först välja affärssystem. Först i nästa steg har man valt den leverantör som ska implementera affärssystemet. En leverantör som sedan under många år framåt ska leverera tjänster kring affärssystemet i form av uppgraderingar, integrationer eller utveckling av affärssystemet till nya eller förändrade krav. Alternativt har företaget som utvecklar affärssystemet valt eller rekommenderat någon partner för kunden.

Men är det den optimala processen?

Utvärdera affärssystem i förändring

Som privatpersoner gör vi ofta samma sak…

Först väljer vi bil sedan väljer vi den verkstad som ska sköta bilens service. För ofta händer det att utfört servicearbete inte stämmer överens med våra förväntningar.  Vad gör vi då? Jo, vi vänder oss till vänner, arbetskollegor och andra i vår omgivning och frågar om de känner till någon bra bilverkstad.

Ofta är den rekommendation vi får från vår ”kompetenta kompis” klockren och vi får kontakt med en bra bilverkstad som hanteras bilens service på ett strålande sätt. Visst svider det i plånboken när servicen ska betalas men bilmekanikern som sköter bilen levererar den nytvättad, ger goda råd och upplyser om vad som behöver bytas vid nästa service.

Hur skulle valet av företagets nya affärssystem förändras om man först valde tjänsteleverantör? Eller valet av bil genom att först välja serviceverkstad?

Upphandlingen av det nya affärssystemet skulle ske på ett helt nytt sätt. Där leverantörsbedömning får högre status än systembedömning.

Där leverantörens kompetens (eller brist på kompetens...) kommer fram och kundens förtroende för affärssystemsleverantören som bollplank under många år, blir ett viktigare vägval för beslut.

Egen analys och betygsättning av olika funktioner i affärssystemet ersätts med att den tilltänkte leverantörer får beskriva sina förslag på processer för effektivare affärsverksamhet. Där ni inte bara bedömer förslagen utan även ett framtida samarbete, dialog med aktuell leverantör.

P:S Senast jag valde bil frågade jag ”kompenta kompisar” om bästa serviceverkstad!

Pär Heed systemstodsbloggen  Pär Heed, par.heed@systemstod.se

Dela: