Ämnesområden

Välj systemleverantör inte affärssystem

Har ni idag en partner som hjälper er att utveckla, anpassa, supporta, uppgradera ert affärssystem? Fungerar samarbetet bra? 

Eller upplever ni att konsulterna från er affärssystemspartner tänker mer på att debitera timmar än att faktiskt hjälpa er att utveckla er verksamhet.

Eller har ni situationen att det fortfarande efter lång, lång tid sedan installationen eller senaste projektet fortfarande finns många restpunkter kvar som inte åtgärdats? 

välj systemleverantör inte affärssystem

Dessa situationer samt att det sällan är affärssystemet som brister, utan att det istället handlar om att leverantören av affärssystemet inte är kapabel att genomföra vad som utlovats. tar Jonas Andersson, HerbertNathan & Co upp i blogginlägget Välj leverantör - inte system!

Du läser blogginllägget - Välj leverantör - inte system här

Pär Heed systemstodsbloggen  Pär Heed, par.heed@systemstod.se

Dela: