Ämnesområden

Transaktionsmatchning på en ekonomiavdelning

Transaktionsmatchning är ett omfattande och tidsödande arbete på alla ekonomiavdelningar. Det finns oftast rutiner för hur och när man gör vad. Men arbetet är komplext och blir därför inte alltid korrekt och ibland fel. Fel som organisationen lever med kontinuerligt och som ekonomichefen oftast inte är medveten om.

effektivare bokslut

Företaget Trintech har med sin produkt Adra Matcher en programvara som identifierar och bemästrar utmaningarna vid transaktionsmatchning.

Idag omfattar Adras produktportfölj inte bara avstämningshantering, nu finns stöd för hela den finansiella administrationsprocessen med lösningar för hantering av bokslut samt ekonomisk styrning och regelefterlevnad. 3 000 företag runt om i världen använder Adra för automatisering och förenkling av bokslutsprocessen, riskminimering, förbättrad ekonomistyrning samt bättre operationell effektivitet.

Programvaran för transaktionsmatchning heter Adra Matcher och har ett stort antal fördelar för all personal som är delaktiga i avstämningsprocessen:

– Enhetliga, förenklade arbetsprocesser 
– Lätt att implementera, lära och använda
– Flexibel och skalbar lösning – växer med ditt företag
– Hög prestanda – processar stora mängder data på kort tid
– Avancerad logik – korrekt matchade resultat
– Enkelt att få ut rapporter och grafer
– Dashboard ger god överblick
– Workflow – organisera, planera och få kontroll

Läs mer om effektiv transaktionsmatchning här

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen   Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se

Dela: