Ämnesområden

Realtidsinformation för egna beslut med operativa dashboards

Vad associerar du ordet dashboards med? Kanske en lättläst hastighetsmätare eller annan grafisk presentation som visar aktuell status i realtid. Eller en graf med en historisk trend över något av ditt företags viktiga nyckeltal?

operativa dashboards

Dashboards förknippas ofta med att bara en person, en medarbetare har tillgång till information på bara sin personliga dator. Vanligtvis kommer informationen från affärssystemet eller ekonomisystemet och presenteras på medarbetarens dator i något BI- eller rapportsystem.

Operativa dashboards

Vi upplever ett växande intresse från olika Jeeveskunder, potentiella kunder och egna medarbetare kring mer "operativa dashboards". Där man helt enkelt flyttar ut och visar information från affärssystemet på ”golvet”, så att flera medarbetare samtidigt ser samma information. Verkar inte finnas något bra namn på företeelsen, så vi har valt att kalla lösningen operativa dashboards.

Låt mig berätta och visa några exempel på operativa dashboards integrerade med Jeeves ERP. 

Logistik och lager

Ett exempel är kunden Hansen Racing, Sveriges äldsta och största företag specialiserat på import och försäljning av reservdelar till USA-bilar, truck, vans, och marinmotorer. På deras lager finns en stor TV skärm.

På denna TV-skärm visas både in- och utleveransinformation från Jeeves affärssystem. Kring utleveransinformation visas till exempel antal plock per fraktsätt, transportör, hur många kunderorder som är kvar att plocka samt hur många som plockas just nu och hur många som är klara. 

dashboards lager

Den lagermedarbetare som är klar med en uppgift kan direkt på denna dashboard se att det finns inleveranser att ta hand om eller att det för ett visst fraksätt finns kunderorders att plocka – jag hjälper till där!

Det behövs ingen ”order” till medarbetarna utan de ser när de är klara med en uppgift, vad som står på tur att hjälpa till med. Man låter helt enkelt personalen själv avgöra var de gör störst nytta för tillfället.

”Operativa dashboards ger medarbetare tillgång till information för egna beslut”

En annan kund där vi tagit fram en operativ dashboard för alla medarbetare på företagets lager är Tapwell, en ledande leverantör av köks- och badrumsarmaturer.

Dashboards order

Support & helpdesk

Hos oss på Systemstöd hanteras kundsupportärenden på ett liknande sätt. Centralt i kontorslandskapet finns en stor TV uppsatt där alla inkomna och registrerade supportärenden visas.

Någon av våra medarbetare har alltid supportansvaret varje arbetsdag enligt ett rullande schema.

Men om någon kollega blir klar med en uppgift tidigare än uppskattat, för tillfället har mindre att göra eller känner till en lösning på ett supportärende. Då kan medarbetaren ta något av de supportärenden som kommit in som visas på TV-skärmen.

Ingen ”supportchef” som delegerar ärenden utan medarbetarna avgör själva var de gör störst nytta för tillfället.

Dashboard Support

Ett annat eget exempel på operativa dashboards är information om till exempel fakturering och beläggningsgrad. Denna information visas med realtidsinformation för alla anställda på Systemstöd i Google Charts med några grafer när de loggar in i Jeeves affärssystem och på företagets intranät.

Dashboard belaggning

Det innebär att alla anställda, alltid har information om status inom dessa områden. Det får till följd att vi ägnar interna möten åt mer kvalificerade uppgifter, än att följa upp saker som redan hänt som vi inte kan påverka, bara förändra framåt i tiden. 

Fördelar med operativa dashboards

Vi och de kunder som har kommit igång med operativa dashboards ser flera fördelar med lösningen och det i många olika verksamheter inom ett företag. 

– Realtidsinformation i affärssystemet visas on-line, vilket innebär ett direkt underlag för egna beslut och egna initiativ.

– Stor och bred spridning av information. Ger en bred insikt då alla (många) ser informationen direkt. 

– Skapar intressanta gruppdynamiska fenomen. Inte bara chefen ser dashboards och information från affärssystemet, utan även alla medarbetare som berörs. Alla ser hur mycket som ska produceras, plockas eller hanteras och medarbetarna kan ta egna beslut och prioritera själva, utifrån den informations de ser.

– Teknik och system är sekundärt! Målet är att visa, delge information on-line från affärssystemet där egna beslut och aktiviteter är det primära. 

Personligen tror jag att den sista punkten är den viktigaste anledningen till att operativa dashboards efterfrågas av allt fler kunder och företag.

Veta mer om operativa dashboards?

Skicka ett mail till fredrik.jansson@systemstod.se eller kontakta mig på telefon +46-706076517

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen   Fredrik Jansson

Dela: