Ämnesområden

Nytta med handdatorer

Företags intresse att använda handdatorer inom deras lagerhantering har alltid funnits. Men relativt få företag har tagit steget. Många gånger stannar intresset på att investeringen anses vara för stor. Investeringens upplevda storlek må vara relativ. Men en handdatorlösning till företagets lagerhantering betalar sig för de flesta företagen. Detta i former av effektivitetshöjningar samt bättre kvalitet. Låt oss titta närmare på vad dessa effektivitetshöjningar och bättre kvalitet kommer av. 

Nytta med handdatorer

Ökad effektivitet i lagerhantering med handdatorer genom

Enkelhet för användarna med handdatorer

Affärssystemet prioriterar och skapar jobbköer för inleveranser och utleveranser och genererar själv påfyllnadsorder för de som jobbar med buffert- och plockhyllor. Användaren behöver inte längre konfronteras med val eller avgöranden i dessa hänseenden utan är hänvisad till att utföra den uppgift som står högst upp i respektive jobbkö på handdatorn.


Enkel inlärning med handdatorer

Utbildning av ny personal eller tillfällig personal är mycket enkel med en handdatorlösning i företagets lagerhantering. ”Välj den första, gå till aktuell hylla, scanna streckkoden på artikeln och hyllan samt ange antal” är den instruktion som behövs. Scannas fel hylla eller artikel så säger handdatorn ifrån.


Samplock med handdatorer

Affärssystemet genererar automatiskt samplockorder av samtliga order som skall till samma kund vid samma leveransdatum och slår ihop dem till en följesedel. Samplock kan också ske av order för olika kunder. Rutinen skriver ut en etikett för varje order som ska limmas på kartongen/transportförpackningen. Vid plock talar handdatorn om vilken kartong artikeln skall stoppas i och streckkoden på den utskrivna etiketten scannas av. Vid scanning av fel streckkod säger handdatorn ifrån. Det blir svårt att göra fel samtidigt som antalet turer ute på lagret minskas avsevärt.


Effektivitetshöjning med ett handdatorsystem

Effektiviteten förbättras också av specifik funktionalitet som handdatorsystemet kan erbjuda som till exempel parallellplock i olika lagerzoner, integration med lagerautomater, varningssignaler för olika förhållanden såsom farligt gods, hög vikt, behov av truck mm. Dessutom funktionalitet som lagerflytt via interimslager (flyttvagn), inleveranser i upp till tre steg (gods på kaj, kvalitetskontroll, inleverans), avslutsrutiner med utskrift av kollietiketter och föravisering till speditör mm.

Ökad kvalitet med handdatorer genom

Enkelheten i att använda handdatorer i lagerarbetet medger användning av hyllplatser. Varje hyllplats behäftas med en streckkod som identifierar hyllan. Inleverans sker genom att artikel- och hyllplatsstreckkod scannas. Genom detta garanteras att datakvaliteten är mycket hög, det vill säga att det angivna saldot på en artikel högst sannolikt finns på den aktuella hyllan. Orsaker till misstämning är extraordinära. Det innebär vidare att det kommer att finnas det antal som skall plockas, när plockuppdraget utförs. 

Vidare förstår man att det inte kommer att vara ett bekymmer att ställa samma artikel på flera hyllor vilket i sin tur förenklar inleverans.

I samband med inleveransen föreslår handdatorlösningen vilken hylla artikeln skall in på. Systemet kan konfigureras till att hantera maxantal på en hylla, men trots förslaget går det utmärkt att ställa artikeln på vilken annan hylla som helst, om operatören finner det bättre av någon anledning. Fortfarande scannas artikel och hylla vid inleverans varvid affärssystemet vet var artiklarna står.

Inleveransrutinen i handdatorlösningen kan skriva ut streckkodsetiketter att fästa på förpackningarna om så önskas.

Identifiering av inkommande gods förenklas avsevärt genom att vilket streckkod som helst som förekommer på pallen kan scannas. Systemet söker igenom förekommande streckkoder och föreslår den beställning som artikeln förekommer i. Förekommer artikeln i flera beställningar så får man en valmeny. Systemet lagrar streckkoder för artikel, innerförpackning, ytterförpackning och eventuella andra förpackningsstorlekar. Dessutom jämför systemet avläst streckkod mot artikelnumret.

Handdatorsystemet är on-line vilket innebär att alla transaktioner som sker i handdatorn de facto sker i företagets affärssystem i realtid. I verkligheten är handdatorlösningen ett annat gränssnitt mot affärssystemet. Det innebär givetvis att bokning av nya kundorder alltid kommer att ske mot ett aktuellt saldo per hylla. Det kan med andra ord inte uppstå några dubbelbokningar av saldon på hyllor.

Alla transaktioner i handdatorn sker när transaktionen sker fysiskt. Således fångar man transaktionen när den sker, där den sker. Mer realtid än så går inte att uppnå! Det innebär till exempel att det går att följa vart plock på en order eller samplockorder pågår. En annan fördel är att det går att sätta flera plockare på en och samma order.

SageX3 handdatorer

Vad behövs för att hantera lagret med handdatorer

Investeringens storlek i en handdatorlösning varierar beroende på typ av utrustning. Den utrustning som krävs är förstås handdatorer, trådlöst nätverk med tillhörande switch och accesspunkter.

Handdatorerna kan vara allt från läsplattor till professionella handdatorer som tål stötar, smuts och fukt. Det trådlösa nätverket kan också variera mellan ett ”normalt” trådlöst nätverk och ett nätverk som är anpassat för handdatorerna och deras användning i en lagermiljö. Vanligen avser det roaming funktionalitet, det vill säga förmågan att överföra kommunikationen från handdatorn från en accesspunkt till en annan. En liknelse är den med mobiltelefoner och mobilmaster. Alla har vi  erfarenheter av tappade samtal, till följd av att mobiltelefonen växlar över till en annan sändare/mast.

Att tänka på kring ert företags handdatorlösning

Handdatorapplikationen och dess kompatibilitet med vald handdator. Handdatorer är inte som datorer i allmänhet. Applikationerna i handdatorerna kan vara anpassade till hårdvaran.

Miljön som handdatorerna skall användas i. Är den fuktig, förekommer damm eller om handdatorn skall användas utomhus så påverkar det valet. I de flesta fallen rekommenderas professionell utrustning som förvisso kostar mer än en enkel läsplatta, men som i längden ändå inte kommer att vara dyrare. Uppsidan är en större sannolikhet till oavbruten drift.

Det trådlösa nätverket bör dimensioneras och anpassas för den utrustning som skall användas. Exempelvis finns uppenbara fördelar att sätta upp ett trådlöst nätverk med utrustning från Motorola om Motorolas handdatorer skall användas. Det är en billig försäkring för fungerande roaming och krypterad trafik.

Professionell handdatorutrustning har oftast bättre ergonomi, då de är utvecklade för professionell användning. Handdatorerna används kontinuerligt, varje dag, kanske dygnet runt av lagerpersonalen, vilket medför höga krav på ergonomi. Handtagets utformning och vinkeln på handleden vid avläsning av streckkoder, vikt på utrustningen, bälteshållare och även batteriers livslängd är delar av krav kring ergonomi.

På marknaden finns lösningar där handdator och affärssystem synkroniseras vid dockning av handdatorn. Den typen av lösningar missar flertalet av de effektivitetsskapande och kvalitetshöjande målen.

Har du någon fråga eller fundering kring er lagerhantering och handdatorer, skicka gärna ett mail till mig med dina kontaktuppgifter eller frågor så återkommer jag inom kort.

Jari Koskela systemstodsbloggen  Jari Koskela, jari.koskela@systemstod.se

Dela: