Ämnesområden

Nytt affärssystem hot eller möjlighet

Det är få saker som väcker så mycket känslor som när man börjar diskutera nytt affärssystem. Att nästan alla företag någon gång kämpat sig igenom ett affärssystembyte och de utmaningar som (för) ofta drabbar dessa projekt. 

Men behöver det verkligen vara så här?

Mycket handlar om att det grundläggande problemet är att de förväntningar som finns hos kunden inte framgår av det kravunderlag som använts under upphandlingen. Att kravunderlaget visar de funktioner som ska finnas i systemet, men dessa funktioner speglar inte de förbättringar (och förändringar som ska genomföras av och i verksamheten.

Helt i linje med vad min kollega Jari Koskela lyfte fram och skrev om i inlägget Utvärdering nytt affärssystem i förändring.

Pär Heed systemstodsbloggen  Pär Heed, par.heed@systemstod.se

Dela: