Ämnesområden

Nytt affärssystem hot eller möjlighet

På bloggen ERPblogg.se skriver Jonas Andersson om att det är få saker som väcker så mycket känslor som när man börjar diskutera affärssystem. Att nästan alla företag någon gång kämpat sig igenom ett affärssystembyte och de utmaningar som (för) ofta drabbar dessa projekt.

Men behöver det verkligen vara så här?

Jonas Andersson tar i inlägget bland annat upp att det grundläggande problemet är att de förväntningar som fanns hos kunden inte framgår av det kravunderlag som använts under upphandlingen. Att kravunderlaget visar de funktioner som ska finnas i systemet men dessa funktioner speglar inte de förbättringar som ska genomföras av verksamheten.

Helt i linje med vad min kollega Jari Koskela lyfte fram och skrev om i inlägget Utvärdering nytt affärssystem i förändring >

Du läser hela inlägget Affärssystem - hot eller möjlighet? i ERPblogg.se här >

Pär Heed systemstodsbloggen  Pär Heed, par.heed@systemstod.se

Dela:


Lägg till kommentar