Ämnesområden

Mobila applikationer för företag

Mobila enheter som smartphones och surfplattor har grundligt förändrat vårt sätt att kommunicera och söka information. Andelen personer som använder dessa både privat och i sitt arbete växer ständigt. Idag använder 45% av den svenska befolkningen en surfplatta och 25% gör det dagligen, enligt rapporten Svenskarna och Internet.

mobilitet

År 2020 kommer en tredjedel av arbetskraften att bestå av personer som växt upp med Internet och som använder mobiltelefonen till annat än att bara ringa. Millenniegenerationen kommer att vara 75% av den globala arbetsstyrkan år 2025, enligt forskning av Deloitte. De vill arbeta i företag de ser som nyskapande och som kan utveckla deras digitala kompetens.

De vill ha en mobil enhet för både arbete och personliga uppgifter och många förväntar sig att ta med sina egna smartphones och surfplattor till arbetet. 

Borde ni tala om mobilitet i ert företag?

Förstå affärsbehov och nya sätt att arbeta

Som företag kan man göra en analys av de mobila behov anställda har för sina arbetsuppgifter. Först då besvaras frågan om teknik kan förbättra effektivitet och om företaget behöver en mobil strategi. En viktig faktor bakom det ökade intresset för mobilitet är distansarbete.

Fördelar mobilitet

En undersökning från Microsoft presenterades dessa fördelar med distansarbete.

Oavsett möjligheter till distansarbete, jobba hemma osv. måste många arbetstagare resa i sitt arbete, till kontoret eller möten och besök hos kunder eller leverantörer. Dessa kan resultera i timmar av förlorad produktivitet och långa svarstider. Att säkerställa omedelbar tillgång till information när som helst, var som helst och från vilken enhet som helst är och blir avgörande för produktivitet och snabb, enkel tillgång till information.

Har ditt företag behov av mobila applikationer?

När ert företag definierat behoven av mobilitet hos personalen finns ett bra underlag för att förstå om mobil teknologi kommer att göra skillnad produktivitetsmässigt. Om det finns ett behov av mobilitet kommer här några tips vad ni behöver tänka på för att få en användbar mobil plattform.

Inte kopiera

Den mobila applikationen bör inte vara en kopia av en programvara för stationära eller bärbara datorer. Den bör istället ta hänsyn till de begränsningar och särdrag som olika mobila enheter har. Man kan helt enkelt inte bara komprimera menyer, utseende på en stationär programvara för att den ska passa och användas på olika mobila enheter.

affärssystem smartphone surfplatta

En applikation för smartphone och surfplatta

Mobila applikationer måste vara anpassningsbara. En mobil applikation måste utformas för att passa både smartphones och surfplattor, men visa olika nivåer av information beroende på vilken enhet som används för tillfället. Om du använder applikationen på en surflatta kan den inte bara vara en förbättrad eller zoomad applikation för stationära eller bärbara datorer. En modern, lättanvänd och bra mobilapplikation anpassar sin layout och utseende beroende på vilken enhet som används.

Användarvänligt

Den mobila applikationen måste ha ett mycket användarvänligt gränssnitt och vara lätt att lära sig. Detta för att användarna förmodligen inte kommer att läsa någon manual eller titta på någon utbildningsvideo, innan de börjar använda den mobila applikationen. Viktiga funktioner och information måste kunna nås med en knapptryckning.

user interface mobile apps

Tillåt registrering av information 

Förutom att visa information bör mobila applikationer ge medarbetarna möjlighet att registrera information i realtid. Många mobila applikationer idag ger bara möjlighet att läsa information från företagets affärssystem, inte registrera och det är inte tillräckligt. 

mobilt affärssystem

Säkra mobila enheter och mobila applikationer 

Om de mobila enheter som används inom företaget inte är säkra kan ett ”hack” kosta företaget mer än produktivitets nyttan av den mobila plattformen. Förutom säkerhet i de mobila enheterna måste företaget ta hänsyn till säkerheten kring trådlösa nätverk och tänka på att det handlar om en plattform som är avsedd för mobilitet, som integreras med befintliga IT-plattformar.

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen   Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se

Dela:


Lägg till kommentar