Ämnesområden

Leverantörer av affärssystem

Det finns ett uppdämt behov av nya investeringar i affärssystem bland företag. Men det ökade intresset för nytt affärssystem eller uppgradering av befintligt affärssystem har idag vissa utmaningar eller problem.

Enligt blogginlägget Marknaden för affärssystem skjuter fart, av Ulf Rekefors på HerbertNathan finns ett uppdämt behov av nya investeringar bland företag kring deras affärssystem. Bakgrunden till det ökande intresset är förändringar.

leverantörer av affärssystem

Förändringar i form av att den tekniska plattformen utvecklats men inga uppgraderingar skett över tid.

Att företag köpt andra företag med andra affärssystem där man gjort komplexa eller manuella integrationer då man vill dela olika typer av information.

Tillväxt hos företagen innebär att man idag har andra behov än när det befintliga affärsssytemet en gång valdes och implementerades. Helt enkelt har verksamheten förändrats men inte affärssystemet.

Den utmaning eller problem som marknaden nu står inför är att alla företag önskar en förändring samtidigt. Detta i kombination med att många affärssystemsleverantörer dragit ner på sälj- och presale resurser gör att det är svårt för intresserade företag att få visningar och workshops kring intressanta affärssystem och systemlösningar som kan effektivisera deras verksamhet.

Slutsatsen i blogginlägget är att det idag är ännu viktigare att hitta rätt leverantör och partner vid val av affärssystem!

I ljuset av detta reflekterar jag över det blogginlägg min kollega Jari Koskela skrev här på Systemstödsbloggen – Utvärdering nytt affärssystem i förändring som du läser här.

Där beskrivs den pågående förändringen där företag går från en önskan att få bra svar på den traditionella kravspecifikationen, till att önska en betydligt högre kompetens och delaktighet från den tilltänkta leverantören av nytt affärssystem.

En situation där den traditionella kravspecifikationen ersätts med krav på leverantören om att sätta sig in i, förstå och komma med förslag på effektivare och bättre affärsprocesser i det nya affärssystemet. Där scopet inte bara är det egna företaget utan alla deras affärsprocesser i sin omvärld med påverkansfaktorer.

Allt detta ställer mycket högre krav på den tilltänkta leverantören. Långt från att bara svara på en kravspecifikation.

Det är med andra ord idag ännu viktigare att hitta rätt samarbetspartner och leverantör, för byte eller uppgradering av sitt affärssystem eller någon annan verksamhetsutveckling inom företaget med IT som stöd.

Pär Heed systemstodsbloggen  Pär Heed, par.heed@systemstod.se

Dela: