Ämnesområden

Konsulttjänster affärssystem

Livet med företagets affärssystem pågår under många år. Därför kan det vara viktigare att hitta rätt samarbetspartner kring sitt affärssystem än bästa affärssystem. Utan att få en beroendeställning till sin leverantör. Vid upphandling av affärssystem eller konsulttjänster kring affärssystem sker av de flesta företag en noggrann analys och utvärdering.

I blogginlägget Leveransförmåga viktigt vid utvärdering av Affärssystem! tar Bertil Ågren upp denna utmaning och process.

konsulttjänster affärssystem

Enligt inlägget sker utvärdering vanligtvis enligt följande kriterier.  

Det viktigaste utvärderingskriteriet för de flesta företag brukar vara funktionalitet.
Fullt förståeligt, då det är affärssystemet som ska stödja, utveckla och effektivisera företagets processer och verksamhet.

Efter funktionalitet kommer användarvänlighet. Vem vill inte använda ett lättanvänt affärssystem med mycket funktionalitet?

Nästa område för utvärdering är pris. Allt går att genomföra, utveckla om det finns tillräckligt med pengar att investera kring affärssystemet.
Men även i ett affärssystemsprojekt finns en budget, både i pengar och egen tid i projektet. Oavsett om det handlar om ett nytt system, uppgradering, nya integrationer eller uppsättning av en ny e-handel.

Sist som utvärderingskriterie kommer enligt inlägget leverans- och utvecklingsförmåga. Med det avses utvärdering av olika leverantöre och deras tjänster, kompetens och arbetsmetodik kring aktuellt affärssystem.

I och med att affärssystem från olika leverantörer blir alltmer lika i form av funktionalitet, utseende och driftsplattformar blir detta område allt mer viktigt att bedöma.
Samtidigt svårt att utvärdera i jämförelse med funktioner eller pris.

Inte bara personalens kompetens i ett CV, utan även hur är det att samarbete med leverantörens konsulter över tid?

Här är leverantörernas befintliga kunder och referenser en källa för kunskap och information. Vilka specialistområden har leverantören? Kan något av dessa vara aktuella nu eller på sikt även för er? Om samarbetet med föreslagna resurser inte fungerar, vilka alternativ finns i leverantörens organisation? Finns andra partners till affärssystemet eller är ni hänvisade till en leverantör?

Livet med företagets affärssystem pågår under många, många år. Därför är det i många fall viktigare att hitta rätt samarbetspartner kring affärssystem än bästa affärssystem. Utan att få en beroendeställning till sin leverantör av affärssystem eller konsulttjänster kring affärssystemet.

Eller som en VD hos en kund (internationell koncern) uttryckte det hela efter att avtalet var klart och vi frågade hur det kom sig att de valde oss:

”Vi är hellre en stor skit hos en liten leverantör än en liten skit hos en stor leverantör, då vet vi att vi får attention i vårt samarbete.”

Pär Heed systemstodsbloggen  Pär Heed, par.heed@systemstod.se

Dela: