Ämnesområden

Implementera affärssystem

Implementation av ett nytt affärssystem kan vara en mardröm och de förväntade fördelarna kan vara svåra att se inledningsvis. En undersökning från Panorama Consulting Solutions bekräftar vad många användare av affärssystem redan vet. Att implementera ett nytt affärssystem kan vara en mardröm och de förväntade fördelarna är svåra att se inledningsvis.

Fem skäl att implementationer av affärssystem inte går som förväntat

1. Budgetar och tidsramar tar inte hänsyn till behovet av förbättringar av affärsprocesser, organisationsförändringar, resursfördelning eller anpassningar av affärssystemet.

2. Ledningsgrupper väljer affärssystem baserat på rykte eller leverantörens försäljningsargument snarare än ett affärssystem som verkligen passar deras framtida krav .

3. Ledningen kan inte förutse omfattningen av projektet och dess inverkan på slutanvändarnas produktivitet och moral.

4. Ingen företagsanpassad utbildning. Istället baseras utbildningen på tekniska aspekter av affärssystemet och misslyckas med att utbilda användare i nya affärsprocesser .

5. Brist på samordnad kommunikation till slutanvändarna om bakgrund och orsaker till projektet och hur projektets framgång eller misslyckande kommer att påverka företaget.  Nyckeln till framgång är att hitta ett affärssystem som passar företagets behov och som endast kräver anpassningar i de områden som ger företaget konkurrensfördelar.

Läs mer i artikeln Why Your ERP Is Underperforming från CFO.com här >

Pär Heed systemstodsbloggen  Pär Heed, par.heed@systemstod.se

Dela: