Ämnesområden

Goda råd i BI projekt

Erfarenheter visar entydigt att de flesta företag och organisationer som står inför en investering i nytt beslutstöd och BI lösning gör gott i att ta ett steg tillbaka och försäkra sig om att ett antal grundförutsättningar är på plats innan implementation och införande påbörjas.

Är vi redo för detta?
Har vi de förutsättningar som krävs för att bli framgångsrika med våra planer och få ut alla önskade effekter som vi baserade vårt investeringsbeslut på?

fatta beslut

Om inte organisationen rannsakar sig själv inför ett systeminförande av beslutsstöd och BI-plattform är risken stor att man någonstans under resans gång kör i diket. Något som kan bli både kostsamt och skapa onödig frustration. 

I artikeln - Några goda råd inför BI projektet, från CFO World presenteras några goda råd inför ert kommande projekt kring beslutsstöd och BI plattform.

Du hittar artikeln Några goda råd inför BI projektet här

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen   Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se

Dela: