Ämnesområden

Ekonomichefer litar inte på siffrorna

Vilka är de största utmaningarna på en ekonomiavdelning under månadsbokslut är temat på en undersökning som företaget Adra genomförde år 2013.  Undersökningen fokuserade på företag som gör månads- kvartals- och årsbokslut, ofta med hjälp av kalkylark. Flera hundra ledande ekonomichefer och controllers deltog i undersökningen i Europa och USA.

ekonomichefer litar inte på siffrorna

Undersökningen kring bokslut visade

– Endast 28% litade fullt ut på de rapporterade siffrorna
– 72% av ekonomicheferna litar inte på sifforna i månadsbokslutet
– Personalen har lägre förtroende för siffrorna än cheferna

– 90% är under press att stänga böckerna snabbare
– Endast 39% är nöjda med kvaliteten i bokslutsprocessen

I rapporten finns mer om trender, drivkrafter och behov i den månatliga bokslutsprocessen. Rapporten avslöjar viktiga utmaningar som företag och organisationer står inför när böckerna ska stängas.

Många söker och eftersträvar således ett enklare och mer pålitligt bokslutsarbete. Men vad ska man tänka på?

– Starta med den stora bilden. När du påbörjar ett bokslutsarbete, skapa en plan för hela processen, med milstolpar för de viktigaste momenten.

– Prioritera konton mer hög risk så att alla medarbetare är medvetna om vilka konton som är mest kritiska.

– Automatisk avstämning. Konton kan stämmas av automatiskt. Kolla vilka du kan automatisera.

– Smartare förberedelser vid avstämningen.  Se till att för varje konto upprätta relevanta avstämningsregler eller procedurer samt vilka dokument och underlag som ska finnas i din organisation.

Pär Heed systemstodsbloggen  Pär Heed, par.heed@systemstod.se

Dela: