Ämnesområden

Effektivare bokslutsprocess med Adra Balancer

Vilka är utmaningarna på en ekonomiavdelning beträffande arbetsprocesser och rutiner vid bokslut?

Undersökningen Global Financial Close Benchmark Report med fokus på företag som utför olika typer av avstämningar månadsvis, kvartalsvis eller årsvis visade bland annat:

 28% litar på redovisade siffror
– Personalen litar på siffrorna mycket mindre än cheferna
– 90% är under press att stänga snabbare
– 39% är nöjda med kvaliteten bokslutsprocessen

Tips för enklare och mer pålitligt bokslutsarbete

– Starta med den stora bilden. När du påbörjar ett bokslutsarbete, skapa en plan för hela processen med milstolpar för de viktigaste momenten.

 Prioritera konton med hög risk så att alla medarbetare är medvetna om vilka konton som är mest kritiska.

– 
Automatisk avstämning. Konton kan stämmas av automatiskt. Kolla vilka du kan automatisera.

 Smartare förberedelser vid avstämningen. Se till att för varje konto upprätta relevanta avstämningsregler eller procedurer samt vilka dokument och underlag som ska finnas i din organisation.

Programvara för periodavstämning

Oavsett om ni idag arbetar med kalkylblad, pärmar eller digital arkivering så är kontroll och överblick centralt. Ni behöver löpande ha dokumentation på plats och en uppfattning om status för varje person och varje arbetsuppgift. 

Det är här som programvaror som Adra Balancer kommer in och hjälper er att digitalisera och trimma ekonomiarbetet vid periodavstämning.

Istället för Microsoft Excel och manuella arbetsuppgifter som lätt orsakar fel, har ni med Adra Balancer en fullständig överblick i realtid av hela processen under avstämningen. Allt för att ni ska kunna lita på siffrorna i varje kontos utgående balans, frigöra tid och stänga perioden snabbare.

Adra Balancer ger ekonomichefer och deras medarbetare kontroll över hela stängningsprocessen vid månadens slut, med full synlighet, precision och efterlevnad av gällande lagar och regler.

Mer om smartare månadsbokslutsprocess med Adra Balancer

Läs om periodavstämning med Adra Balancer hos Max Matthiessen här >

Pär Heed systemstodsbloggen  Pär Heed, par.heed@systemstod.se

Dela:


Lägg till kommentar