Ämnesområden

Best practice vid lagerstyrning i svensk industri

I studien Best practice vid lagerstyrning i svensk industri av professor Patrik Jonsson och Stig-Arne Mattsson från Chalmers tekniska högskola finns många intressanta fakta kring svensk industris användning av metoder inom lagerstyrning.

I studien ingick 292 företag. Av dessa ansåg 61% sig ha en bättre leveransförmåga än jämförbara konkurrenter.

bättre lagerstyrning

I ett blogginlägg från Promosoft återges vissa delar av resultatet från denna studie, företrädesvis sådant som leverantörer av lagerstyrningssystem tycker är intressant.

Läs blogginlägget – Best practice vid lagerstyrning i svensk industri här

Intresserad av att veta mer om lagerstyrning?

Läs mer om systemstöd för bättre lagerstyrning här

Pär Heed systemstodsbloggen  Pär Heed, par.heed@systemstod.se

Dela: