Ämnesområden

Bättre prestanda i Jeeves affärssystem

Under den senaste tiden har vi genomfört flera projekt hos några kunder som förbättrat prestandan avsevärt i Jeeves ERP. Verktygen för att nå bättre prestanda i Jeeves har för våra konsulter i detta arbete baserats på lång erfarenhet av liknande uppdrag, samt djup kunskap om Jeeves ERP och Microsoft SQL Server. 

Att förbättra prestanda är av stort värde för alla företag och intresset är stort från flera av våra Jeeveskunder. 

prestanda Jeeves affärssystem  

Varför förbättra prestanda i Jeeves ERP?

Bakgrunden till att företag vill förbättra prestanda i sitt affärssystem kan vara flera. Men några vanliga orsaker till att vi påbörjar en analys kring bättre prestanda i affärssystemet är ofta:

Användarupplevelse

Alla system behöver en god användarupplevelse för att användarna ska trivas. Prestanda i affärssystemet och användarupplevelse går nämligen hand i hand, mer än vad de flesta tror. Tänk dig till exempel en sökning på kundinformation, en order eller ett artikelpris. Kommer inte svaret direkt är väntan irriterande då kunden väntar på ditt svar i telefonen (eller om kunden själv väntar på svar i er e-handel). 

Effektivisera verksamheten

Genom att tyngre körningar som till exempel nettobehovsberäkningar kan göras oftare i affärssystemet får alla medarbetare bättre och mer precisa beslutsunderlag.

Undvika hårdvaruinvesteringar

Hårdvaran blir billigare och billigare men tjänsterna för byte blir mer komplexa, tar längre tid och blir därmed kostsamma att genomföra.

Förkorta servicefönster

För att säkerställa att affärssystemet hålls stabilt och uppdaterat genomförs planerade systemunderhåll under till exempel en fast tid varje vecka, ett så kallat servicefönster. När systemunderhåll sker kan inte affärssystemet användas. Att förkorta dessa servicefönster är av stor betydelse för alla företag då det ökar affärssystemets tillgänglighet för både anställda och kunder. 

Förminska databasen (arkivering)

För att förbättra prestanda men ibland även för att undvika att ”gå upp” till en mer kostsam Enterprise Edition av Microsoft SQL-server.

Fler förbättringar efter analys

En analys och översyn av prestanda i Jeeves affärssystem brukar även blottlägga andra förbättringsområden för både prestandaförbättring och effektivisering. 

Nya integrationer

Nya integrationer med exempelvis e-handels plattformar eller mobila lösningar kan öka lasten på affärssystemet.

  prestanda Jeeves

Åtgärder för bättre prestanda i Jeeves

Här några exempel på åtgärder vi identifierat efter analys av systemplattform och driftsmiljö för Jeeves affärssystem hos ett företag:

1. För mycket minne används av Microsoft SQL Server, vilket leder till page swapping. Minska max minne till c:a 60.000 MB (för att ge lite plats åt operativsystemet och kringtjänster, typ antivirus).

2. Se över alla backuper, flera databaser (bl.a alla xxx_Site) är inställda på FULL recovery model, men saknar backup av transaktionsloggen, vilket gör att den växer okontrollerat.

3. Skrivning till TEMPDB är en tung I/O-operation på servern, detta förbättras genom att lägga upp fler datafiler (en per CPU-kärna).

4. Många databaser, bl.a. JvsProd är inställda på "Auto Update Statistics Asynchronously". Tyvärr fungerar det inte till 100% i aktuell SQL Server-version, rekommendationen är att sätta den till FALSE.

5. För att kompensera för den felaktiga inställningen i punkt 4, kör istället en schemalagd uppdatering av statistik i samtliga databaser (sp_updatestats).

6. Antivirusprogram - kontrollera att SQL Servers filer är undantagna från realtidsscanning.

7. Stäng av Jeeves customer drop down om ni inte använder dem. Detta görs genom att helt tömma tabell CustomerDropDown (TRUNCATE TABLE CustomerDropDown), samt sätta Jeeves parameter GENERAL013 till 0 i samtliga databaser.

8. Överväg en uppgradering av Microsoft SQL Server 2008 R2 till senaste servicepack.

9. Starta om hela datorn där SQL Server körs med jämna mellanrum (2-4 ggr per månad) om möjligt. Detta beroende på minnesläckor och liknande problem.

Vill du veta mer om hur du kan förbättra prestanda i Jeeves affärssystem? Kontakta oss här >

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen   Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se

Dela:


Lägg till kommentar