Ämnesområden

Bättre lönsamhet med lagerstyrning

Hur högt är lagerstyrning och inköpssystem prioriterat hos företag? Svaret på frågan är ganska dyster. De flesta använder inte möjligheten. En undersökning visar att endast 35 procent av medelstora verkstadsföretag i Sverige använder sig av lagerstyrning i någon form.

Resten – cirka två tredjedelar av alla företag – gör inget alls.

De 35 procent som faktiskt jobbar med någon form av lagerstyrning gör det oftast inte på ett vetenskapligt korrekt sätt. En annan undersökning visar att om man BEDÖMER beställningspunkter och orderkvantiteter istället för att BERÄKNA dem ökar genomsnittslig kapitalbindning med 110 %. Ytterst få projekt som kan öka lönsamheten lika mycket som rätt utförd lagerstyrning i företag där varulager eller varuflöden är kärnverksamhet. 

Det finns tre bärande argument för att jobba med lagerstyrning

1. Företaget når den servicenivå man eftersträvar – servicemålstyrning. Det är ren matematik. Högre service = färre varubrister = högre försäljning.

2. Företaget optimerar (sänker) företagets kapitalbindning – beroende på på att man beräknar lagernivån istället för att bedöma den.

3. Företaget spar tid och pengar för anskaffning, påfyllning av varor genom att automatiseringen dramatiskt reducerar mängden rutinarbete.

Genom färre varubrister får ni högre försäljning.

Låt mig göra, presentera ett räkneexempel.
Företaget Exempel AB har en årlig försäljning på 500 miljoner kronor. På grund av säsongsvariationer och andra faktorer uppstår varubrister på 10 procent, vilket innebär att kunden väljer en annan, liknande produkt från en annan leverantör.

Säg att företaget minskar varubristen med 5 procent vilket skulle kunna öka försäljningen med 2,5 procent lågt räknat. Det betyder att företaget ökar sin försäljning med tio miljoner kronor. Med en marginal på 40 procent ger det en ökad årlig vinst med fyra miljoner kronor. Plus att företaget förmodligen sparar en del pengar genom minskad kapitalbindning. Bara genom att skaffa sig bättre kontroll över lager och varuflöde.

Med ett inköpssystem för centrallager/grossist eller ett central påfyllnadssystem för en butikskedja som är sammankopplat med vetenskaplig lagerstyrning kan man minska kostnader för avrop med minst 50 % jämfört med vanliga affärssystem. Låt säga att du har en butikskedja på 50 butiker. Varje butik lägger 2 timmar per dag för att beställa varor vilket blir 100 mantimmar total per dag. Med en central funktion för påfyllning av butikerna räcker det med en heltidsperson. Minskningen av arbetstid är 92 timmar per dag.

Intresserad av bättre lagerstyrning?

Läsa mer om lagerstyrning och se en film i ämnet här >

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen  Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se

Dela:


Lägg till kommentar