Ämnesområden

Bättre lagerstyrning

Er försäljning går bra och ditt största problem är att leverera. Din magkänsla är att varulagret är alldeles för högt, men du har ändå varubrist på viktiga artiklar, speciellt när det gäller storsäljare, säsongsvaror och kampanjvaror. Dessutom finns det många hyllvärmare på lagret. Du tycker det tar lång tid att beställa varor och vet inte riktigt vad och hur mycket som ska köpas in. Inköpskvantiteter är egna, personliga bedömningar snarare än beräkningar.

Era butiker klagar alltid! Fel varor, fel mängd, fel storlek, för tidigt, för sent. Du får höra alla varianter i dagliga telefonsamtal och mail från era butiker. Du inser att lager påfyllning av era butiker är svårt, krångligt och tar lång tid. 

bättre lagerstyrning

Känns situationen bekant?

För många företag med stora varuflöden och omfattande lagerhantering kan dessa arbetsområden bli övermäktiga. En lösning på ovanstående problem kring lagerhantering är att använda bättre stöd i er lagerstyrning och ett bra inköpssystem för påfyllnad av lager och/eller butiker.

Bättre lagerstyrning

I företag där varulager och varuflöden är delar av kärnverksamheten är det ytterst få projekt som kan öka lönsamheten lika mycket som rätt utförd lagerstyrning. 

Det finns tre bärande argument för att jobba med lagerstyrning
1. Företaget når den servicenivå man eftersträvar – servicemålstyrning. Det är ren matematik. Högre service = färre varubrister = högre försäljning.
2. Företaget optimerar sin kapitalbindning beroende på att man beräknar lagernivån istället för att bedöma den.
3. Företaget spar tid och pengar för anskaffning/påfyllning av varor genom att automatisering dramatiskt reducerar mängden av rutinarbete.

Exempel på effektiv lagerstyrning

Ditt företag har en årlig försäljning på 500 miljoner kronor. På grund av säsongsvariationer och andra faktorer uppstår varubrister på 10 procent, vilket innebär att kunden väljer en annan, liknande produkt från en annan leverantör.

Om företaget minskar varubristen med 5 procent, vilket skulle kunna öka försäljningen med 2,5 procent lågt räknat. Det betyder att man ökar sin försäljning med tio miljoner kronor. Med en marginal på 40 procent ger det en ökad årlig vinst med fyra miljoner kronor, plus att man förmodligen har sparat en del pengar genom minskad kapitalbindning. Bara genom att skaffa sig bättre kontroll över lager och varuflöde!

Ett effektivt inköpssystem eller ett centralt påfyllnadssystem för en butikskedja med effektiv lagerstyrning minskar företagets kostnader för avrop med minst 50 % jämfört med att endast använda ett vanligt affärssystem. 

För en butikskedja med 50 butiker där varje butik lägger 2 timmar per dag för att beställa varor innebär detta exempel att det totalt läggs 100 mantimmar per dag för att beställa varor. Med central funktion för påfyllning av butikerna räcker det med en heltidsperson, vilket resulterar i en minskning av arbetstid med 92 timmar per dag för beställning av varor.

Känns situationen bekant?

Slå mig en signal på telefon 08-586 142 00 eller skicka ett mail till fredrik.jansson@systemstod.se så kan vi börja dialogen hur ni kan effektivisera er lagerstyrning. 

Good morning! Let the work begin!

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen   Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se

Dela: