Ämnesområden

Nästa generations beslutsstöd – Aktivt Beslutsstöd

Verktyg och metoder för bättre och effektivare verksamhetsuppföljning och beslutsstöd har gått från kulram, randigt pyjamas papper via Excel-rapporter till dagens avancerade BI-system med grafer, hastighetsmätare och cirkeldiagram.

Ett företag som utvecklat synsättet på effektivt beslutsstöd är Devcode. Tillsammans med oss på Systemstöd och kunder har de utvecklat nästa generations beslutsstöd - Aktivt Beslutsstöd.

Aktivt Beslutsstöd

BI lösningar en stressfaktor 

Många beslutsfattare ser den ökande informationsmängden från olika IT-system mer som en stressfaktor, än ett bra verktyg för effektiva beslut. Dessutom önskar alltfler företag att fatta beslut på status och information just nu, inte på vad som hände för 3-4 veckor sedan. 

Utifrån dessa signaler och behov har Devcode tagit fram Aktivt Beslutsstöd. Med Aktivt Beslutsstöd låter man ett system övervaka verksamheten och signalera samt föreslå åtgärder när något avviker från de mål och parametrar man satt upp.

Ett exempel kan vara om orderingången minskat med mer än 4% under 6 veckor i rad för en viss produkt. Aktivt Beslutsstöd kan då skicka ett meddelande till produktansvarig om situationen eller dynamiskt ändra priset på produkten i affärssystemet, enligt förutbestämda parametrar.

Med Aktivt Beslutsstöd blir företagets verksamhetsstyrning enklare och effektivare för chefer, ledningsgrupper och styrelser.

Här ser du en video som beskriver Aktivt Beslutsstöd 

Pär Heed systemstodsbloggen  Pär Heed, par.heed@systemstod.se

Dela: