Ämnesområden

Affärssystem och SOX

Sarbanes Oxley Act (SOX) innebär att bolag noterade på en amerikansk börs måste följa denna lag som innebär införande av omfattande interna kontroller. Kontrollsystemet påverkar hela företaget och drivs av ekonomifunktionerna i berörda bolag. För svenska företag kan detta innebära en förändring inte bara arbetsmässigt utan också kulturellt.

Då vi i Sverige mer och mer skapar platta organisationer som uppmuntrar enskilda individers ansvar och initiativ, kan en implementering av SOX kännas som en tillbakagång till ett mer detaljstyrt och hierarkiskt tankesätt.

Vi får utbildning och samarbetar kring SOX frågor med Aperi Consulting. Aperi Consulting består av erfarna konsulter som slagit sig samman i ett nytt och spännande koncept. Genom kunskap och erfarenhet från linjebefattningar kan de hjälpa främst ekonomifunktioner till en bättre vardag. De arbetar med att effektivisera processer med hänsyn tagen till olika regelverk som företag behöver förhålla sig till.

Ett exempel är Sarbanes Oxley Act (SOX).

Bolag noterade på en amerikansk börs måste följa denna lag som innebär införande av omfattande interna kontroller. Kontrollsystemet påverkar hela företaget och drivs av ekonomifunktionerna i berörda bolag. För svenska företag kan detta innebära en förändring inte bara arbetsmässigt utan också kulturellt. 

Då vi i Sverige mer och mer skapar platta organisationer som uppmuntrar enskilda individers ansvar och initiativ, kan en implementering av SOX kännas som en tillbakagång till ett mer detaljstyrt och hierarkiskt tankesätt. Konsulterna på Aperi Consulting har arbetat som anställda i roller som bland annat ekonomichef på denna typ av bolag. Erfarenheten från detta är en del av drivkraften till att hjälpa företag att på ett effektivt sätt införliva SOX i processer och rutiner. Det finns fördelar att lyfta fram och möjligheter till bra styrning med totalt integrerade processer där SOX införlivas i ERP system och rutiner på ett naturligt sätt. För att underlätta för företag erbjuder Aperi Consulting också specialistkompetens och administrativ hjälp i framtagande av riskmatriser, processbeskrivningar mm. 

Affärssystem och Sarbanes-Oxley (SOX)

Vi har startat ett samarbete med Sage kring affärssystemet Sage X3 som vi nu introducerar på den svenska marknaden. Sage är världens 3:e största leverantör av affärssystem med drygt 6 miljoner kunder och egen representation i 24 länder. Sage X3 eliminerar komplexiteten att hantera internationell affärsverksamhet och kan hantera en global verksamhet från en gemensam installerad instans (multi legislation, multi ledger, multi site, multi currency, multi company).

Vi får en del frågor kring hur affärssystemet Sage X3 stöder SOX samt om Sage X3 kan förenkla Sarbanes-Oxley. 

Ett bra blogginlägg med information om hur affärssystemet Sage X3 följer SOX är – How Sage X3 Simplifies Sarbanes-Oxley Compliance.

Du läser How Sage X3 Simplifies Sarbanes-Oxley Compliance här

Frågor om  Sarbanes-Oxley (SOX)

Har du frågor om SOX och implementeringar kontakta:

Anette Andersson: e-mail anette@apericonsulting.se eller telefon 070 292 35 26

Har du frågor om SOX och affärssystemet Sage X3 kontakta:

Fredrik Jansson: e-mail fredrik.jansson@systemstod.se eller telefon  0706 07 65 17

Pär Heed systemstodsbloggen  Pär Heed, par.heed@systemstod.se

Dela: