Ämnesområden

Affärssystem för tillväxtföretag

VD:n i det nystartade företaget stod för 14 år sedan och ritade pilar på whiteboarden i ett allt mer komplicerat mönster.

Pilarna visade det tänkta logistikflödet för produkter och tjänster som då inte fanns. Han avslutade sin presentation med orden - är ert affärssystem flexibelt? Vi vet inte idag om det här kommer att fungera...

Idag har företaget drygt 100 medarbetare, omsätter kring 500 miljoner och fortsätter att växa.

affärssystem för tillväxtföretag

I blogginlägget Valet av affärssystem viktigt för tillväxtföretag beskrivs de krav tillväxtföretag bör ställa på sitt affärssystem. Att de tillväxtföretag som lyckas hålla tempot i sin expansion från start, tänker på och prioriterar effektivt affärsstöd. De som lyckas i sin tillväxt tänker inte bara på hur processer och flöden ska vara effektiva vid verksamhetens uppstart. Utan även i ett senare skede, när man finns i flera länder, omsättningen ökat med många procent och nya krav kommit fram som man inte hade en tanke på när företaget startade.

Men för ofta händer det att tillväxtföretaget i sin uppstart tänker "kort" vad gäller affärssystem.

Billigaste, enklaste lösning kompletterat med mycket manuellt arbete i mängder av Excel-ark är en alltför vanlig variant. Motiven brukar vara något i stil med att "vi är för små för ett riktigt affärssystem" eller att "vi måste prioritera andra områden".

Tillväxt i form av till exempel flera kunder och artiklar, utökad mängd av olika prislistor, nya orderflöden eller utökad valutahantering kompenseras med att anställa fler medarbetare.

Inte genom att lyfta blicken och analysera om processer eller information kan hanteras på något annat, effektivare sätt.

VD:n som för 13 år sedan ritade pilarna på whiteboarden har gått i pension. Men affärssystemet de använder idag är detsamma som vid starten när pilarna omvandlades till verklighet. Under åren har det dessutom tilkommit många nya pilar och andra har försvunnit.

Är ert affärssystem flexibelt?

Pär Heed systemstodsbloggen  Pär Heed, par.heed@systemstod.se

Dela: