Ämnesområden

Affärssystem vs WMS

"I vår nya publicerade WMS-rapport kan vi konstatera att WMS har tagit steget in i finrummet och blivit en viktig del av affärssystemet."(http://erpblogg.se/wms-allt-mer-kritisk-del-av-affarssystemet.html).

Så inleder Jonas Andersson ett blogginlägg på ERPblogg.se och skriver vidare:

"Går vi tillbaka några år var det naturligt att stora organisationer med avancerade behov av WMS köpte fristående applikationer (ex Astro från Consafe) och integrerade med sitt affärssystem."

Finns det därmed en gräns mellan affärssystem och WMS-system?

I ett historiskt perspektiv så är svaret kanske självklart, ja.

Detta då flertalet affärssystem var sprungna ur ekonomisystem som byggts på med moduler för hantering av order, lager, inköp och fakturering (OLFI). Men är det en gränsdragning som är lika självklar idag? 

För att diskutera detta vidare måste vi ha någon form av definition av vad ett WMS system är.

WMS-system enligt Wikipedia
A warehouse management system (WMS) is a software application, designed to support warehouse or distribution center management and staff. They facilitate management in their daily planning, organizing, staffing, directing, and controlling the utilization of available resources, to move and store materials into, within, and out of a warehouse, while supporting staff in the performance of material movement and storage in and around a warehouse.

Enligt min uppfattning så uppfylls allt ovanstående principiellt av samtliga medelstora och stora affärssystem idag (med undantag för kanske ”organizing” och ”staffing”).

Denna uppfattning delas även av Jonas Andersson; 

Att de traditionella leverantörerna av affärssystem successivt börja komma ikapp de fristående leverantörerna av WMS innebär att kunderna allt oftare kan klara sig med sitt befintliga affärssystem istället för att behöva köpa in ett 3:e parts system och bygga integrationer.

affärssystem vs WMS-system

Detta till trots så är min erfarenhet att flertalet företagare påstår en nödvändighet av ett WMS-system så snart man hanterar ett lager. Påståendets grund finner säkerligen sin förklaring i historiska erfarenheter och förutfattade meningar.

Som alltid så är verkligheten inte så digital att man kan tala om affärssystem och WMS separat. Utan det råder en gråzon mellan dessa två begrepp. Detta då affärssystemen ökar i funktionalitet och komplexitet, men även att marknaden erbjuds WMS-system som är billigare och enklare.

Syftet med alla dessa system, oavsett namn eller akronym är att underlätta arbetet. Den operativa utmaningen för de flesta mindre och medelstora företag som hanterar lager är snarare effektivitet och kvalitet.

Med dessa utmaningar i fokus finns det mycket större och en omedelbar effekthemtagning i att fokusera på till exempel handdatorstöd som komplement till affärssystemet, än att investera i ett WMS-system.

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen   Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se


Läs fler blogginlägg på Systemstödsbloggen

Nytta med handdatorer >>
Att upphandla TA-system >>
Lagerhantering med handdatorer här >>


Dela:


Lägg till kommentar