Ämnesområden

Transaktionsmatchning på en ekonomiavdelning

Transaktionsmatchning är ett omfattande och tidsödande arbete på alla ekonomiavdelningar. Det finns oftast rutiner för hur och när man gör vad. Men arbetet är komplext och blir därför inte alltid korrekt och ibland fel. Fel som organisationen lever med kontinuerligt och som ekonomichefen oftast inte är medveten om.

effektivare bokslut

Företaget Adra har en systemtjänst som identifierar och bemästrar utmaningarna vid transaktionsmatchning. Adra som grundades 1989 har sitt högkvarter i Oslo i Norge. Företaget inledde sin verksamhet med transaktionsmatchning som specialisering.

Idag omfattar Adras erbjudande inte bara avstämningshantering, nu finns stöd för hela den finansiella administrationsprocessen med lösningar för hantering av bokslut samt ekonomisk styrning och regelefterlevnad. 3 000 företag runt om i världen använder Adra för automatisering och förenkling av bokslutsprocessen, riskminimering, förbättrad ekonomistyrning samt bättre operationell effektivitet.

Programvaran för transaktionsmatchning heter Adra ACCOUNTS och har ett stort antal fördelar för all personal som är delaktiga i avstämningsprocessen:

– Enhetliga, förenklade arbetsprocesser 
– Lätt att implementera, lära och använda
– Flexibel och skalbar lösning – växer med ditt företag
– Hög prestanda – processar stora mängder data på kort tid
– Avancerad logik – korrekt matchade resultat
– Enkelt att få ut rapporter och grafer
– Dashboard ger god överblick
– Workflow – organisera, planera och få kontroll

Mer information effektiv transaktionsmatchning på Adra's hemsida här >

Fredrik Jansson Systemstodsbloggen   Fredrik Jansson, fredrik.jansson@systemstod.se

Dela:


Lägg till kommentar